Jakie wymogi stawia PZPN przed szkółką, która chciałaby uzyskać srebrną gwiazdkę w ramach programu? Oto najważniejsze elementy każdego z kryteriów oceny szkółki, które musi ona spełnić na tym poziomie:

Minimum 5 drużyn (chłopięcych lub dziewczęcych) w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13), w co najmniej 3 z ww. kategorii wiekowych. W przypadku szkółek dziewczęcych (a więc prowadzących szkolenie wyłącznie dla dziewcząt) szkółka aplikująca o srebrną gwiazdkę musi posiadać co najmniej 3 drużyny w każdej z kategorii wiekowych F, E, D.

Aktualne (wydane nie wcześniej niż przed 12 miesiącami) zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dla każdego trenera szkółki.

Prowadzenie szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż ostatnie dwa pełne sezony.

Posiadanie oświadczenia rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu dla każdego ze swoich zawodników, a także badań lekarskich zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.

Trenerzy w szkółce piłkarskiej muszą mieć ważną licencję trenerską minimum Grassroots C/UEFA C. W każdej drużynie do funkcji I trenera musi być przypisany co najmniej jeden trener z ważną licencją minimum UEFA B na maksymalnie 14 zawodników w drużynie.

Na treningu musi być obecny I trener z ważną licencją UEFA B, a jeden szkoleniowiec może być przypisany maksymalnie do 2 drużyn (oraz dodatkowo jednej w funkcji II trenera). Dopuszczalnym wyjątkiem jest, by trenerzy pracujący wyłącznie z najmłodszymi zawodnikami – Skrzatami – opiekowali się 4 drużynami.

Szkółka musi być uprawniona do korzystania z boisk wykorzystywanych w czasie wydarzeń zgłoszonych w systemie zarządzania szkółką piłkarską, a w czasie treningu musi zapewnić drużynom odpowiednią przestrzeń na boisku. Obiekty, z których korzysta szkółka, muszą posiadać zaplecze sanitarne oraz szatnie.

Szkółka ze srebrnym certyfikatem może wybrać pomiędzy realizowaniem programu szkolenia PZPN albo posiadaniem i realizowaniem autorskiego programu szkolenia. Program taki musi być jednak zweryfikowany i zatwierdzony przez trenerów monitorujących zatrudnionych w PZPN.

Dla każdej drużyny wymagane jest prowadzenie dziennika treningowego z informacjami na temat m.in. ewidencji zawodników, terminów ważności badań lekarskich, listy obecności na zajęciach, wyników testów piłkarsko-motorycznych, statystyk z zawodów, wykazu kontuzji/chorób itd.

Trener musi posiadać na każdych zajęciach plan treningowy oraz konspekt treningowy.

Jak widać, ten poziom wymaga od szkółki znacznego rozwoju zarówno w aspekcie infrastruktury, jak i poziomu licencji i liczby zatrudnianych trenerów. Dodatkowe informacje o każdym z tych kryteriów znajdziecie na stronie www2.laczynaspilka.pl/certyfikacja, która pomoże wam zarejestrować własną szkółkę w programie.

Źródło informacji: PZPN

 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".