W kwietniu Instytut Książki przejął od Towarzystwa Przyjaciół Sopotu wydawanie „Toposu”, czyli jednego z najbardziej zasłużonych czasopism literackich w Polsce. Redaktorem naczelnym pisma pozostał jego twórca Krzysztof Kuczkowski.

W najnowszym, 182. numerze „Toposu” znalazł się m.in. niepublikowany dotąd esej Tymoteusza Karpowicza (1921-2005) zatytułowany „Sir Galahad w polskim kontuszu”, w którym wybitny polski poeta lingwistyczny pochylił się nad twórczością Cypriana Kamila Norwida i podjął próbę umiejscowienia jego wyjątkowej twórczości na mapie światowego romantyzmu. Drugim głównym bohaterem numeru jest Józef Łobodowski – redakcja zaprezentowała czytelnikom wybór pogadanek radiowych znanego poety, a także esej o nim, który przygotowała Jadwiga Clea Moreno-Szypowska. Autorami innych esejów i szkiców są: ks. Jan Sochoń („W drodze do Itaki”), Michał Piętniewicz („Uwagi o wierszu Metafizyka Bolesława Leśmiana”), Dorota Heck („W dziedzinie interpretacji osiągnął mistrzostwo. Rzecz o Kazimierzu Nowosielskim”), Kamil K. Pilichiewicz („Zaczyn poezji? O Ręce piszącej Wojciecha Kassa”), Tomasz Pyzik („A ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności”. O antologii północ / media nox) i Wojciech Kaliszewski („W porze dojrzewania zbóż i oliwek”).

W piśmie opublikowano również wiersze: Wiesława Musiałowskiego, Józefa Kurylaka, Macieja Teodora Kociuby, Mirosława Dzienia, Ute Pfeiffer, Jadwigi Nowak, Katarzyny Kuroczki, Adama Majewskiego, Andrzeja Szuby, a także prozę i dzienniki: Wojciecha Kassa, Marka Stokowskiego, Włodzimierza Antkowiaka i Waldemara Żyszkiewicza.

Do numeru dołączony jest debiutancki tom poetycki Pauliny Subocz-Białek pt. „Ostatni lot Filomeli”. Jego autorka znana jest także jako literaturoznawczyni, krytyczka literacka i historyczka literatury. Dotąd publikowała na łamach „Arcanów”, „Metafory”, „New Books from Poland”, „Nowych Książek”, „Nowego Napisu”, „Rocznika Komparatystycznego”, „Toposu” oraz „Twórczości”.

Najnowszy numer można zamówić w sklepie internetowym Instytutu Książki pod adresem: sklep.instytutksiazki.pl. Wkrótce pismo będzie również dostępne w salonach Empik i wybranych punktach sprzedaży. Możliwe jest zamówienie prenumeraty „Toposu” na ten rok (3 numery w cenie 69 zł z bezpłatną wysyłką).

O czasopiśmie

Pierwszy numer dwumiesięcznika został opublikowany w maju 1993 roku. Do tej pory ukazało się ponad 180 zeszytów „Toposu” i ponad 200 pozycji książkowych. Ambicją „Toposu” było tworzenie środowiska poetów i pisarzy orientujących twórczość artystyczną na wartości, z których wyrosła cywilizacja śródziemnomorska, a które określa Platońska triada: „Piękno-Dobro-Prawda”.

Do Rady Programowej „Toposu” zostali zaproszeni m.in. prof. prof. Krzysztof Dybciak, Zbigniew Chojnowski, Wojciech Kudyba i Wojciech Ligęza. Wśród autorów znaleźli się m.in. Zygmunt Kubiak, o. Jacek Salij, ks. prof. Jan Sochoń, ks. prof. Jerzy Szymik, prof. prof. Kazimierz Nowosielski, Jarosław Ławski, Zofia Zarębianka, a także Jan Polkowski, Wojciech Kass i Przemysław Dakowicz. Wieloletnim i niezapomnianym mentorem czasopisma był śp. Tomasz Burek.

Przy „Toposie” powstały liczne inicjatywy życia literackiego, w tym Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego (od 1997), Festiwal Poezji w Sopocie (od 2001), redagowana przez Tadeusza Dąbrowskiego seria dołączanych do czasopisma plakatów poetyckich (od 2001 ukazało się ok. 60 plakatów, prezentujących szeroką panoramę polskiej poezji współczesnej, w tym takich twórców, jak Marian Grześczak, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, Ewa Lipska, Janusz Szuber, Krzysztof Karasek, Bohdan Zadura, Andrzej Sosnowski, Jacek Gutorow, Karol Maliszewski), Biblioteka „Toposu” (od 2003 r. ponad 200 tomów wierszy i zbiorów esejów), Mistrz – Nagroda honorowa środowiska Topoi (od 2015).

Instytut Książki jest również wydawcą czasopism „Dialog”, „Nowe Książki”, „Literatura na Świecie”, „Teatr” i „Twórczość” oraz współwydawcą periodyków „Teatr Lalek”, „Odra” i „Akcent”.

Źródło informacji: Instytut Książki

 


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *