Cele i działanie Federacji

Organizacja skupiać będzie fundacje, stowarzyszenia oraz przedsiębiorstwa, a jej głównymi celami będą:

  • Integracja i wspieranie środowisk zajmujących się szeroko pojętą kulturą,
  • Promowanie polskich wartości,
  • Dbałość o ideały, dzięki którym powstała Polska,
  • Aktywne wspieranie działań na rzecz kultury,
  • Promocja i wspieranie twórców oraz innych osób zaangażowanych w szeroko pojętą kulturę.

Federacja Kultury Polskiej ma także za zadanie działać jako głos przedstawicieli kultury w kwestiach dotyczących polityki kulturalnej państwa, a także wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju i promocji polskiej kultury.

Zaangażowanie i współpraca poszczególnych podmiotów tworzących Federację Kultury Polskiej pozwoli na udział w kształtowaniu świadomości kulturalnej Polaków i będzie służyć integracji społecznej. Dzięki wzajemnemu wspieraniu oraz wymianie doświadczeń i wiedzy, zarówno osoby zaangażowane w działalność Federacji, jak i jej beneficjenci, będą mieli okazję do rozwoju.

Federacja Kultury Polskiej to inicjatywa, która ma szansę zmienić oblicze polskiej kultury, a poprzez włączenie w jej działanie szerokiego grona osób oraz organizacji, może się stać ważnym elementem budowania tożsamości narodowej. Czas pokaże, jaki wpływ na naszą kulturę okaże się mieć ta inicjatywa, jednak już teraz trzeba przyznać, że ma ona potencjał, by odmienić oblicze kultury w Polsce.

Czym jest Federacja Kultury Polskiej?

Federacja Kultury Polskiej to ogólnopolska platforma, której celem jest integracja środowiska kultury w Polsce. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie wspólnych działań, tworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia dla organizacji kultury.

Co oferuje Federacja?

Federacja zapewni członkom szereg korzyści. Dla przykładu, są to: dostęp do szkoleń, wsparcie dla liderów, udział w spotkaniach sieciujących organizacje kultury oraz udział w Kongresie Kultury Polskiej, który planowany jest na trzeci kwartał 2023 roku.

Jak wziąć udział w Federacji?

Organizacje zainteresowane udziałem w Federacji Kultury Polskiej mogą zgłosić swoje udział poprzez stronę www.FederacjaKulturyPolskiej.pl.
Koniecznie skorzystaj z tej okazji i dołącz do Federacji Kultury Polskiej!

Mamy nadzieję, że Federacja Kultury Polskiej spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska, a wspólnym wysiłkiem uda się połączyć i wspierać polską kulturę:

  • inicjatywy tworzone na rzecz kultury
  • różnorodne organizacje kultury
  • dorobek kulturowy powstały w Polsce od tysiąca lat

Dołącz do Federacji Kultury Polskiej i wspieraj polską kulturę!


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *