Polskie kino a walka z rakiem: jakie są nasze doświadczenia?

Polskie kino a walka z rakiem: jakie są nasze doświadczenia?

Chociaż polskie społeczeństwo wciąż niewiele wie o chorobach nowotworowych, ich wiedza stale się zwiększa. Dostęp do wiarygodnych informacji z serwisów internetowych, kampanii edukacyjnych oraz profesjonalnych poradników pozwala uzyskać wiedzę na temat ryzyka i zapobiegania chorobom nowotworowym. W rezultacie stereotypy dotyczące chorób nowotworowych ustępują i lęk z nimi związany jest mniejszy. Film może stać się narzędziem […]

Read More