Łącząc siły dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska: Raport pt. „Jeden świat, jeden cel

Łącząc siły dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska: Raport pt. „Jeden świat, jeden cel

JPA Health ogłosiła właśnie wyniki swojego raportu „One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health („Jeden świat, jedno zdrowie: analiza możliwości komunikacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za zdrowie człowieka, zdrowie zwierząt i stan środowiska naturalnego”). Raport wykazał, że istnieje brak współpracy i wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacji wśród kluczowych odbiorców zainteresowanych zdrowiem […]

Read More