Koordynowana i kompleksowa opieka nad pacjentami z nowotworami krwi zwiększa ich szanse na zdrowie

Koordynowana i kompleksowa opieka nad pacjentami z nowotworami krwi zwiększa ich szanse na zdrowie

Wzrasta liczba chorych na nowotwory krwi, w tym na przewlekłą białaczkę limfocytową, która jest jedną z najczęściej występujących. Mimo dostępu do nowoczesnych terapii celowanych, specjaliści uważają, że konieczne są działania prawne i finansowe skoncentrowane na pacjencie oraz zarządzanie konkretną jednostką chorobową. Program pilotażowy Krajowej Sieci Hematologicznej ma pomóc w realizacji tych celów. Instytut Zarządzania w […]

Read More