Jak zaspokoić potrzeby medyczne pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności? Eksperci o wyzwaniach i perspektywach dla immunologii w Polsce

Jak zaspokoić potrzeby medyczne pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności? Eksperci o wyzwaniach i perspektywach dla immunologii w Polsce

Wzmacnianie oddziałów immunologii i specjalistycznych poradni, podniesienie rangi immunologii klinicznej jako specjalizacji priorytetowej, sprawiedliwa wycena procedur ambulatoryjnych w porównaniu do leczenia szpitalnego, rozwiązanie problemu dostępu do leczenia przy ograniczonej dostępności osocza frakcjonowanego – to główne wyzwania w dziedzinie immunologii klinicznej, które zostały podkreślone podczas X Konferencji Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności. W grudniu […]

Read More