Leki recepturowe w leczeniu niektórych chorób rzadkich?

Leki recepturowe w leczeniu niektórych chorób rzadkich?

Wyzwaniem w chorobach rzadkich pozostaje nie tylko ich diagnostyka, ale też leczenie. Terapie dla konkretnych chorób są dostępne tylko dla około 5 proc. pacjentów, podczas gdy na świecie choruje około 300 mln osób – w Polsce nawet 3 mln. Czy to oznacza, że pozostali pacjenci, gdy już są prawidłowo zdiagnozowani, pozostają bez szans na leczenie? […]

Read More
 Choroby rzadkie, czyli każde życie jest bezcenne

Choroby rzadkie, czyli każde życie jest bezcenne

Podczas kongresu „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024” omówiono ważne kwestie dotyczące chorób rzadkich, w tym nowe podejścia do leczenia ASMD – niedoboru kwaśnej sfingomielinazy. Dyskutowano również o funduszu medycznym, wyzwaniach związanych z diagnostyką chorób rzadkich oraz problemach systemowych z ich leczeniem. Choroba spichrzeniowa ASMD (ang. acid sphingomyelinase deficiency) występuje z częstością ok. 1 na 200 […]

Read More
 Wykorzystując potencjał Karpacza ’23 do lepszej opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi

Wykorzystując potencjał Karpacza ’23 do lepszej opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi

Agnieszka Grzybowska-Zalewska, prezes Sanofi Polska, podkreśliła na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, że diagnostyka chorób rzadkich, w tym uzyskanie dostępu do nowoczesnych metod diagnostycznych, stanowi ważny element Planu dla Chorób Rzadkich. Do tej pory odnotowano około 8 tysięcy rzadkich chorób, na które cierpi około 3 milionów osób w Polsce. Zarejestrowano również ponad 200 leków przeznaczonych do […]

Read More
 Dostęp do leczenia chorób rzadkich – wyzwania i szanse dla lekarzy

Dostęp do leczenia chorób rzadkich – wyzwania i szanse dla lekarzy

Od lat uważa się, że wczesna diagnostyka, dostęp do badań genetycznych oraz optymalne leczenie są niezbędne do skutecznego zwalczania chorób rzadkich. Na te tematy skupiono się podczas ostatniej VIII edycji „Healthcare Policy Summit”, gdzie dyskutowano również nad postępami w realizacji założeń Planu dla Chorób Rzadkich. 5 lipca wspólnie spotkali się eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji publicznych […]

Read More
 Ukończenie Planu dla Chorób Rzadkich w 2024 roku – Realizacja prac

Ukończenie Planu dla Chorób Rzadkich w 2024 roku – Realizacja prac

4 kwietnia miała miejsce konferencja „Choroby rzadkie – wyzwania organizacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne” zorganizowana przez „Puls Medycyny” w siedzibie PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. Zaproszeni do dyskusji goście to: – Prof. Marek Hus, Kierownik Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; – Dominika Janiszewska-Kajka, Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w […]

Read More