Nowe perspektywy opieki nad osobami żyjącymi z miastenią: wyzwania i potrzeby w świetle ekspertów i pacjentów

Nowe perspektywy opieki nad osobami żyjącymi z miastenią: wyzwania i potrzeby w świetle ekspertów i pacjentów

Agnieszka Leszczyńska, prezes zarządu Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, podkreśliła, że budowanie zaufania między pracownikami i liderami jest niezwykle istotne. Według niej, firmy powinny skupiać się na swoich pracownikach i wspierać ich w rozwoju. Na konferencji eksperci-klinicyści poświęconej miastenii scharakteryzowali tę chorobę, omówili sposoby jej diagnostyki i leczenia, […]

Read More