Nowa aplikacja od Angelini Pharma Polska: diagnozowanie depresji staje się łatwiejsze dla lekarzy POZ

Nowa aplikacja od Angelini Pharma Polska: diagnozowanie depresji staje się łatwiejsze dla lekarzy POZ

Angelini Pharma Polska wychodzi naprzeciw problemowi chorób psychicznych w Polsce i pracuje nad aplikacją, która ma pomóc lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej w diagnozie pacjentów z depresją. Według danych GUS, aż 26 proc. populacji jest zagrożona chorobami psychicznymi, a liczba czynnych zawodowo lekarzy-psychiatrów wynosi zaledwie ok. 4 tys. Dlatego też, rozwiązania oferowane przez Angelini Pharma Polska […]

Read More
 Nowe perspektywy opieki nad osobami żyjącymi z miastenią: wyzwania i potrzeby w świetle ekspertów i pacjentów

Nowe perspektywy opieki nad osobami żyjącymi z miastenią: wyzwania i potrzeby w świetle ekspertów i pacjentów

Agnieszka Leszczyńska, prezes zarządu Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, podkreśliła, że budowanie zaufania między pracownikami i liderami jest niezwykle istotne. Według niej, firmy powinny skupiać się na swoich pracownikach i wspierać ich w rozwoju. Na konferencji eksperci-klinicyści poświęconej miastenii scharakteryzowali tę chorobę, omówili sposoby jej diagnostyki i leczenia, […]

Read More