W tym roku, Światowy Dzień Środowiska służy do zwrócenia uwagi na globalny problem zanieczyszczania środowiska tworzywami sztucznymi. Hasło „Beat Plastic Pollution” wezwania społeczność światową do zatrzymania plastiku w obiegu gospodarczym, z dala od naszego środowiska. Przez ostatnie 50 lat, Program ONZ ds. Środowiska (UNEP) koordynuje globalne obchody tego święta, a w Polsce jest to realizowane przez kampanię #DlaPlanety.pl, organizowaną przez UNEP/GRID-Warszawa.

Obchodzony co roku 5 czerwca Światowy Dzień Środowiska, został ustanowiony przez ONZ, aby informować społeczność międzynarodową o globalnym kryzysie środowiskowym. Ten dzień ma ponad 50 lat historii i służy jako platforma do dyskusji na tematy tak różnorodne jak ochrona wody, zwalczanie pustynnienia, zmiany klimatyczne, zielone miasta i rozwój zgodny z zasadami ekologicznymi.

W związku z tym, tegoroczna konferencja ma na celu przyjęcie globalnych ram odpowiedzialnego zarządzania odpadami tworzyw sztucznych, aby zmniejszyć ich negatywne wpływy na środowisko. Dodatkowo, ma zastanowić się, w jaki sposób można ograniczyć produkcję plastiku i zmienić sposób wykorzystania plastiku w produkcji i konsumpcji. Ważnym elementem tego wydarzenia będzie również promowanie prostych sposobów zmniejszania ilości produkowanych odpadów przez każdego człowieka.

Światowa konferencja w tym roku będzie miała na celu przyjęcie globalnych ram dotyczących odpowiedzialnego zarządzania tworzywami sztucznymi. W szczególności, dąży do zmniejszenia produkcji plastiku i wdrożenia bardziej efektywnych procedur jego wykorzystania, jak również zachęcania ludzi do ograniczania ilości produkowanych odpadów poprzez prostą edukację. Poprzez te działania, będziemy w stanie ograniczyć wpływ tych tworzyw sztucznych na nasze środowisko.

Nawet jeśli tworzywa sztuczne wędrują do najbardziej odległych zakątków świata, ich skutki są odczuwalne na całym globie. Mikroplastik, czyli drobiny do 5 mm, przedostają się do naszych organizmów, a niektóre niebezpieczne dodatki chemiczne zawarte w nich wywołują szereg chorób, w tym choroby nowotworowe, cukrzycę, problemy z funkcjonowaniem mózgu, a nawet otyłość. Aby zapobiec takim konsekwencjom, potrzebne są natychmiastowe działania, które zmienią system produkcji, projektowania, konsumpcji i unieszkodliwiania tworzyw sztucznych. Są już bowiem znane i dostępne skuteczne metody, które mogą pomóc w zmniejszeniu zagrożenia.

Przyszłość musi być cyrkularna. Wraz z postępem technologicznym, musimy zacząć myśleć o produkcji zrównoważonej i procesie recyklingu, który pozwoli na wielokrotne wykorzystywanie tych samych materiałów. Koncepcja ta oznacza, że produkty i materiały mają być wykorzystywane i ponownie wykorzystywane, tworząc zamknięty obieg, w którym nie ma marnowania ani odpadów. W ten sposób, ludzkość może korzystać z korzyści związanych z tworzywami sztucznymi, ale w sposób, który nie będzie szkodzić naszemu środowisku. Oznacza to, że musimy stworzyć systemy, które pozwolą na łatwe i efektywne recyklingowanie tworzyw sztucznych, tak aby były one w stanie wchodzić w obieg wielokrotnie.

Rezolucja „End Plastic Pollution: Towards an International Legally Binding Instrument” przyjęta przez Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska w marcu 2022 r. to historyczny krok w kierunku zakończenia zanieczyszczania środowiska tworzywami sztucznymi. Państwa członkowskie wyznaczyły sobie do roku 2024 termin wypracowania nowego prawa międzynarodowego w tym zakresie.

Inger Andersen, Dyrektor Wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) wyraziła swoją przekonaną, że porozumienie to będzie najbardziej wpływowym międzynarodowym, wielostronnym porozumieniem środowiskowym od czasu Porozumienia Paryskiego z 2015 roku (https://www.unep.org/news-and-stories/story/what-you-need-know-about-plastic-pollution-resolution).

„Jest to perspektywa utwierdzająca nas, że gra jest warta świeczki” – tak Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa podsumowała analizy UNEP mówiące m.in., że już samo przejście na gospodarkę cyrkularną może do 2040 r. zmniejszyć ilość tworzyw sztucznych trafiających do oceanów o ponad 80%, zredukować produkcję pierwotnego plastiku o 55% oraz zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 25%.

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym może przynieść szereg korzyści, które zapewnią wszystkim lepszy świat. Przede wszystkim, zmniejszy to ilość odpadów powstających z tworzyw sztucznych oraz zmniejszy emisje gazów cieplarnianych. Co więcej, wprowadzenie systemu gospodarki o obiegu zamkniętym zwiększy możliwości zarobkowe i zatrudnienie dla milionów ludzi, w szczególności w krajach rozwijających się. Co więcej, wspiera to lepsze zdrowie publiczne poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń, a także poprawienie warunków życia.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z najważniejszych narzędzi do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Przejście na taki system przyniesie oszczędności finansowe dla gospodarki i korzyści dla planety, dzięki redukcji zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych. Co więcej, zwiększy ono dostęp do zatrudnienia i lepszych warunków życia dla pracowników sektora nieformalnego, a także poprawi jakość powietrza i wody.

Jeśli chcemy zamknąć cykl życia tworzyw sztucznych, wszyscy musimy połączyć siły i działać. Rządy, samorządy, przedsiębiorcy, społeczności lokalne, placówki edukacyjne, związki wyznaniowe, a także każdy z nas – wszyscy powinniśmy wziąć udział w działaniach mających na celu zmniejszenie obecnego poziomu zanieczyszczenia plastikiem. UNEP przygotowało specjalny Poradnik #Beat Plastic Pollution” zawierający wiele cennych wskazówek na temat tego, jak możemy włączyć się w walkę o czystszą przyszłość naszej planety.

Unia Europejska ustanowiła w 2019 r. hierarchię postępowania z odpadami, która wskazuje, że wydłużenie życia przedmiotów z tworzyw sztucznych, które zatrzymuje je w gospodarczym obiegu, a co za tym idzie, daleko od środowiska, może odbywać się poprzez naprawianie, renowację i powtórne użycie. Strategia ta jest znacznie lepsza od recyklingu, a co za tym idzie, odmawianie przyjęcia niepotrzebnych rzeczy jest najlepszym sposobem przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska. Pamiętajmy więc: jeśli nie możesz ponownie użyć jakiejś rzeczy, odmów jej przyjęcia! („If you can’t use it – refuse!”).

Polska wersja kampanii Światowego Dnia Środowiska pozwoli ludziom zrozumieć, jak ważne jest dbanie o środowisko i jak bardzo ma ono wpływ na nasze życie. Spoty emitowane na nośnikach m.in. Screen Network i AMS, będą zawierały przypomnienie o ochronie środowiska i działaniach, które można podjąć, aby je chronić.

Z okazji Światowego Dnia Środowiska w Polsce, wspólnie z firmami Screen Network i AMS, uruchomiona zostanie kampania edukacyjna. Głównym celem będzie zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z obecnością mikroplastiku w opadach deszczu. W ramach kampanii zostaną również wyemitowane animowane spoty, które zilustrują, jak zaangażowanie społeczne i działania ochronne mogą zmienić sytuację.

Polskie wydanie kampanii Światowego Dnia Środowiska będzie służyło ludziom w zrozumieniu, jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i jak wiele zależy od naszego działania. Przekaz połączony z lokalną pogodą i zsynchronizowanymi działaniami, z pewnością przyciągnie uwagę do problemu i pozwoli przekazać ważne przesłanie.

3 czerwca w godzinach od 12:00 do 15:00 pod Mostem Poniatowskiego i na skwerze przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie się symboliczna akcja sprzątania, zorganizowana przez UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Miastem st. Warszawą i platformą Planet Heroes. Ochotnicy będą zbierać porzucone plastikowe odpady, z kolei na bulwarach wiślanych przechodnie będą mogli poznać ciekawostki dotyczące zanieczyszczenia środowiska plastikiem. 5 czerwca, w Światowym Dniu Środowiska, w Pałacu Zamoyskich w Warszawie odbędzie się konferencja „Solutions to Plastic Pollution”.

„Przed nami jedno z najważniejszych globalnych wydarzeń, które łączy ludzi na całym świecie w holistycznej refleksji nad stanem naszej planety. Temat Światowego Dnia Środowiska każdego roku jest inny, ale cel ten sam – zdać sobie sprawę z błędów, które popełniamy, poczuć powagę sytuacji, zmotywować się do wspólnego działania i zrobić wszystko, aby utrzymać nasze środowisko w jak najlepszej kondycji” – mówi o tym wyjątkowym dniu Maria Andrzejewska.

Światowy Dzień Środowiska w 2023 roku ma zaszczyt ogłosić swoją honorową patronat m. st. Warszawy, przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów oraz wspaniałych mediów, takich jak AMS S.A., gazeta.pl, Rzeczpospolita, Screen Network i Teraz Środowisko. Cieszymy się, że wszyscy ci uznani partnerzy wspierają naszą misję w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Jako organizatorzy, UNEP/GRID-Warszawa będzie organizować wydarzenia w tym dniu, w których uczestnicy będą mieli okazję poznać nowe rozwiązania technologiczne i innowacyjne podejścia do rozwiązywania problemów środowiskowych. Wszystkie wydarzenia będą wspierać i promować korzyści wynikające z dbałości o środowisko, w tym działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy przekonani, że Światowy Dzień Środowiska w 2023 roku będzie wyjątkowym dniem, w którym wszyscy razem będziemy mieli okazję wziąć udział w dialogu i wyzwań dotyczących ochrony środowiska. Dołącz do nas, abyśmy wspólnie mogli tworzyć lepszą przyszłość.

Organizacja została założona 17 września 1991 roku w wyniku porozumienia pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a polskim rządem reprezentowanym przez ministerstwo właściwe ds. ochrony środowiska. Od tego dnia wykonuje ona misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), aby zapewnić zrównoważony rozwój w Polsce.

UNEP/GRID-Warszawa jest częścią sieci GRID utworzonej przez UNEP, której celem jest wzmocnienie skutecznego zarządzania zasobami środowiska. Organizacja współpracuje z organizacjami i instytucjami z kraju i zagranicy, a także wspiera jednostki samorządowe, edukacyjne oraz firmy, które wdrażają politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Posiada status organizacji pozarządowej i jest częścią Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *