Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe wymogi dotyczące lokali podmiotów wykonujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenia oraz aptek, które zaopatrują pacjentów w tego typu wyroby medyczne. Zamiast wcześniej obowiązującego wymogu posiadania szatni, w tych lokalach będą teraz znajdować się przymierzalnie. Jest to odpowiedź na postulaty środowiska, które wcześniej zaapelowało o zniesienie wymogu posiadania szatni w aptekach wykonujących szczepienia.

Od 2014 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło rozporządzenie, które określa szczegółowe wymagania dotyczące lokalu, w którym prowadzona jest działalność związana z zaopatrzeniem w wyroby medyczne dostępne na zlecenie z dnia 12 grudnia 2013 r.. Wśród podmiotów, które są zobowiązane do stosowania tych wymagań, są wszystkie podmioty realizujące zlecenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym apteki. Wymogi te ułatwią zapewnienie bezpieczeństwa i jakości usług świadczonych pacjentom.

Rozporządzenie wymaga od lokalu podmiotu wyodrębnienia magazynu, miejsca do oczekiwania, izby ekspedycyjnej oraz wdrożenia usprawnień dla osób niepełnosprawnych. Ponadto lokal musi posiadać wszelkie niezbędne wyposażenie i zapewnić komfortowe warunki funkcjonowania.

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian będzie wprowadzenie przymierzalni w aptekach. Przymierzalnie będą musiały być wyposażone w przynajmniej jeden fotel, lustro i szafki oraz dobrze oświetlone. W przymierzalni będą mogli odbywać się konsultacje oraz zmierzenia i przymiarki wyrobów medycznych, takich jak protezy, ortezy i wkładki ortopedyczne.

Dzięki temu pacjenci będą mogli zakupić wyroby medyczne, które idealnie leżą i są komfortowe. Przymierzalnie staną się czymś więcej niż tylko miejscem, w którym będą mogli kupić produkty refundowane. Będą one stanowiły centra zdrowia, w których pacjenci będą mogli skonsultować się z lekarzem, zmierzyć wyroby medyczne i uzyskać dobrze dostosowane produkty.

Aby wdrożyć powyższe wymogi, apteki będą musiały dostosować swoje wnętrza. Zostaną wydane specjalne wytyczne dotyczące wyposażenia przymierzalni i wytyczne dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie te zmiany będą miały na celu zapewnienie pacjentom bezpiecznych i dobrze dostosowanych produktów.

Projekt rozporządzenia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pacjentom, w szczególności osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu, poprzez udostępnienie dostępu do lokalu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie. Aby zapewnić to bezpieczeństwo i komfort, lokal taki musi być dostosowany do potrzeb pacjenta, zgodnie z projektem:

Pierwszym korzystnym skutkiem wprowadzenia wyżej wspomnianych zmian jest więc zwiększenie bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych w aptekach w całym kraju. Poprzez wyposażenie aptek w magazyny lub szafy ekspedycyjne, w których apteki będą mogły przechowywać wyłącznie wyroby medyczne, zostanie zapewniona ich pełna ochrona zgodnie z przepisami.

Drugim istotnym skutkiem może być zmniejszenie konkurencji na rynku wyrobów medycznych. Umożliwienie aptekom przechowywania i wydawania produktów medycznych bezpośrednio z magazynu w aptekach może spowodować, że apteki wyeliminują pośredników i staną się samodzielnymi dostawcami produktów medycznych.

Wprowadzenie magazynów lub szaf ekspedycyjnych w aptekach w całym kraju może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Jednakże wprowadzenie zmian związanych z wyrobami medycznymi w aptekach może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych oraz skutkować zmniejszeniem konkurencji na rynku.

Zgodnie z planem Ministerstwa Zdrowia, od stycznia 2023 r. refundacją objęte zostaną również seryjne rękawy i podkolanówki, stosowane w leczeniu obrzęków limfatycznych. Natomiast od stycznia 2024 r. pacjenci będą mogli skorzystać z refundacji na seryjne pończochy, rajstopy i podkolanówki uciskowe, stosowane w leczeniu owrzodzeń żylnych. Oczywiście te produkty są już dostępne w aptekach, dlatego też pacjenci mają możliwość sprawdzenia, czy będą dla nich odpowiednie.

Od przyszłego roku pacjenci będą mieć możliwość uzyskania zniżek na zakup leków. Przewiduje się, że wiele aptek będzie realizować tego typu zamówienia w ramach umowy z NFZ. Jednakże wprowadzenie wymogu posiadania przymierzalni w lokalu podmiotu prowadzącego sprzedaż może ograniczyć dostęp do niektórych aptek i wpłynąć na zmniejszenie konkurencji.

Nowy etap w procesie legislacyjnym dotyczący Przymierzalni w Aptece obejmuje konsultacje publiczne. Autorem projektu jest Łukasz Waligórski a informacje na temat legislacji można znaleźć na stronie: https://mgr.farm/aktualnosci/przymierzalnia-w-aptece-nowe-rozporzadzenie-ministra-zdrowia/.

Konsultacje publiczne są ważnym etapem procesu legislacyjnego, który pozwala na wyrażenie opinii na temat projektu przez organy publiczne, organizacje społeczne i inne podmioty zainteresowane. Projekt Przymierzalni w Aptece został zaproponowany przez Łukasza Waligórskiego.

Wszelkie informacje na temat legislacji dotyczącej Przymierzalni w Aptece można znaleźć na stronie internetowej https://mgr.farm/aktualnosci/przymierzalnia-w-aptece-nowe-rozporzadzenie-ministra-zdrowia/.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *