Psychoza to zaburzenie psychiczne, które może obejmować szereg objawów, w tym urojenia (czyli błędne przekonania, wyobrażenia, że coś się dzieje, chociaż naprawdę tego nie ma), zaburzenia myślenia (np. trudności w koncentracji czy logicznym wnioskowaniu) i zaburzenia percepcji. Osoba z psychozą może mieć trudności w utrzymaniu kontaktu z rzeczywistością i interakcji z innymi ludźmi. Objawy są różne, ale mogą być nieprzyjemne i niebezpieczne dla pracownika i innych osób w zakładzie pracy.

Jak zarządzać sytuacją w pracy?

Pracodawcy zatrudniający osoby z zaburzeniami psychicznymi powinni mieć świadomość, że mogą wystąpić sytuacje, kiedy chory będzie miał urojenia, zacznie zachowywać się „dziwnie”, będzie wykrzykiwał przekleństwa, albo oskarżał innych o coś, czego nie zrobili. W takim wypadku pracodawca ma prawo wystąpić z inicjatywą w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Powinien zastosować następujące działania:

 • Należy zachować spokój i nie panikować.
 • Ustalenie odpowiedniego zespołu osób, które zajmą się sytuacją.
 • Kontakt z lekarzem lub psychologiem, który pomoże osobie z zaburzeniem psychicznym.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa innym pracownikom.
 • Wykluczenie możliwości dalszego zaostrzenia zaburzenia.

Należy pamiętać, że osoba z zaburzeniem psychicznym jest tak samo ważna jak każdy inny pracownik. Powinna być traktowana z szacunkiem i empatią. Pracodawca powinien zapewnić jej wsparcie, aby mogła w pełni wykorzystać swoje możliwości i dokonać postępów w pracy. Powinien również zapewnić odpowiednie warunki do ukończenia pracy, aby mógł ona wywiązać się z zadań zgodnie z wymaganiami pracodawcy.

Pracodawcy powinni mieć na uwadze, że pracownicy z zaburzeniami psychicznymi są często bardzo lojalni i wytrwali w pracy. Nie powinni oni ich dyskryminować, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne. Pracodawca powinien wspierać swoich pracowników, aby mogli osiągnąć sukces w pracy. Przy odpowiednim wsparciu i zaufaniu pracownicy z zaburzeniami psychicznymi mogą być niezwykle produktywni i wykazywać się wyjątkowymi zdolnościami.

Zapewnienie wsparcia i zrozumienia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest ważne, aby móc skutecznie zarządzać sytuacją w pracy. Takie działania mogą pomóc ludziom w osiągnięciu szczęścia i sukcesu w życiu zawodowym. Pracodawcy powinni być świadomi tego, że osoby z zaburzeniami psychicznymi są tak samo ważne jak ich pozostali pracownicy i powinni ich traktować z szacunkiem.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy inni, ale wszyscy zasługujemy na szacunek i wsparcie. Akceptacja i zrozumienie to pierwszy krok do prawdziwej równości i włączenia wszystkich w zakładzie pracy.

Rodzaje psychoz

 • Psychoza maniakalno-depresyjna – jest to powtarzający się cykl manii i depresji, który pojawia się u jednego pacjenta kilka razy w ciągu roku.
 • Psychoza schizofreniczna – jest to jedno z najbardziej poważnych zaburzeń psychicznych, które powoduje zaburzenia w sposobie myślenia, odczuwania i zachowania.
 • Psychoza organiczna – jest to zaburzenie związane z uszkodzeniem mózgu, które może wystąpić w wyniku choroby, urazu lub spożycia narkotyków.

Leczenie psychoz polega na stosowaniu leków psychotropowych, terapii behawioralnej, a także psychoterapii. Leki psychotropowe mogą złagodzić objawy psychiczne i złagodzić stres, podczas gdy terapia behawioralna i psychoterapia pozwalają pacjentowi nauczyć się lepiej radzić sobie z chorobą. Pomoc psychologiczna może również pomóc pacjentowi w przezwyciężeniu trudności, które mogą się pojawić w życiu codziennym.

Psychoza jest poważnym problemem medycznym i wymaga odpowiedniego leczenia, aby uniknąć poważnych konsekwencji. Pamiętaj, że wsparcie rodziny i przyjaciół jest bardzo ważne dla osoby cierpiącej na tę chorobę, ponieważ pomaga jej w radzeniu sobie z trudnościami i złagodzi jej cierpienie. Warto zadbać o dobrego lekarza i doświadczonego terapeutę, którzy będą w stanie zapewnić Ci odpowiednią opiekę i wsparcie w walce z psychozą.

Niezależnie od tego, w jaki sposób postępujesz w walce z psychozą, musisz pamiętać, że jesteś silniejszy niż myślisz. Konsekwentna terapia może złagodzić objawy i pomóc Ci w powrocie do zdrowia. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Wspólnie możemy pokonać psychoza!

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju psychoza dotyka osobę, może ona mieć poważne konsekwencje w miejscu pracy. Psychoza może powodować trudności w podejmowaniu decyzji, w koncentracji i w wykonywaniu zadań, a także w relacjach z innymi. W rezultacie może to mieć wpływ na poziom wydajności i kwalifikacje zawodowe.

Jak pracodawcy mogą pomóc pracownikom dotkniętym psychozą?

 • Zorganizuj dla pracowników kontrolowane i łagodne środowisko pracy.
 • Udziel wsparcia, oferując szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego.
 • Ustanów jasne zasady i procedury dotyczące dyscypliny.
 • Udziel wsparcia i wykazuj zrozumienie dla sytuacji.
 • Umożliw dostęp do opieki medycznej i służb wsparcia.
 • Poświęć czas na słuchanie pracowników i wyrażaj swoje zrozumienie dla ich problemów zdrowotnych.

Pracodawcy powinni być świadomi, że wsparcie w pracy może zmniejszyć objawy choroby, zwiększyć poziom zadowolenia z pracy i zapobiec dalszemu pogorszeniu się stanu zdrowia psychicznego. Pracownicy powinni wiedzieć, że są wysłuchiwani i pomagani w codziennym życiu, a także, że są uznawani za swoje osiągnięcia i osobiste sukcesy. To może być bardzo pomocne w wyjściu z psychozy.

Dlatego warto wspierać osoby dotknięte psychoza, aby zapewnić im wsparcie i pomoc w powrocie do pełnej sprawności zawodowej. Pracodawcy powinni również zdawać sobie sprawę z tego, że psychoza to poważna choroba, z którą trzeba walczyć. Pracodawcy mają tu ważną rolę do odegrania, ponieważ wsparcie w miejscu pracy może być kluczowe dla powrotu do zdrowia.

Warto również pamiętać, że psychoza to choroba, która może powrócić. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy wspólnie nadzorowali stan zdrowia psychicznego pracownika, aby w porę dokonać odpowiednich kroków w celu zapobiegania ponownemu wystąpieniu psychozy.

Chociaż zgodnie z prawem pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na chorobę psychiczną, to jednak w praktyce wygląda to inaczej. Pracodawca może zwolnić pracownika w wyniku choroby psychicznej, jeżeli jego stan nie pozwala mu na wykonywanie obowiązków, których wykonanie jest niezbędne dla danego stanowiska pracy. Co więcej, w wielu przypadkach zdarza się, że osoba z chorobą psychiczną zostaje zwolniona z pracy bez podania przyczyny.

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby zwolnić z pracy osobę z chorobą psychiczną?

 • Pracodawca musi udowodnić, że stan zdrowia pracownika uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków.
 • Pracodawca musi wykazać, że nie ma możliwości dostosowania obowiązków do stanu zdrowia pracownika.
 • Pracodawca musi wykazać, że zwolnienie jest konieczne dla ochrony bezpieczeństwa, zdrowia i dobra pracowników.

Należy zaznaczyć, że pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi pomocy w zarządzaniu objawami choroby psychicznej, w tym poprzez określenie elastycznych warunków pracy. Pracownik powinien mieć także możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego i chorobowego, a także dostęp do odpowiedniego leczenia.

Podsumowując, choroba psychiczna może być powodem zwolnienia z pracy, ale pracodawca powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić pracownikowi wsparcie w radzeniu sobie z chorobą i wykonywaniem swoich obowiązków.

Jakie działanie może podjąć pracodawca?

Pracodawca powinien zachować szczególną ostrożność, gdyż jego działanie może stanowić naruszenie prawa pracy. W pierwszej kolejności powinien wdrożyć procedury wskazane w Kodeksie pracy, aby zobaczyć, czy możliwe jest wyciągnięcie wobec pracownika innych konsekwencji, niż zwolnienie z pracy.
Ponadto, pracodawca powinien rozważyć zawarcie z pracownikiem porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, w którym pracownik zobowiąże się do wypłaty odpowiednich odszkodowań. W takim przypadku pracownik powinien mieć możliwość skorzystania z porady prawnej.

Jakie środki może podjąć pracownik?

Pracownik powinien skorzystać z pomocy i wsparcia ze strony organizacji zajmujących się ochroną praw pracowniczych, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Ponadto, pracownik może skorzystać z usług mediatora lub negocjatora, który może pomóc w osiągnięciu porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
Pracownik może także skorzystać z prawa do odwołania się do sądu pracy w przypadku niezadowolenia z decyzji pracodawcy. W takim przypadku, pracownik powinien dokładnie przygotować swoje roszczenia i argumenty, które będzie prezentował podczas rozprawy.

Istotnym jest również, aby pracownik zasięgnął porady prawnej w celu ustalenia, jakie działania są w jego interesie. W przypadku, gdy pracownik ma trudności finansowe, może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, oferowanej przez rząd lub różne organizacje.

Inne sposoby pomocy

Oprócz wyżej wymienionych sposobów, istnieje wiele innych środków, które mogą pomóc osobom w stanie psychotycznym. Są to między innymi:

 • udział w grupach wsparcia, które mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i uczuciami
 • terapia, która pomaga w porozumiewaniu się i radzeniu sobie w różnych sytuacjach
 • zmiana stylu życia, która może obejmować zmianę diety, aktywności fizycznej, zarządzania czasem i zarządzania stresem

Pomoc i wsparcie z zewnątrz jest bardzo ważne w przypadku osób w stanie psychotycznym, aby pomóc im w radzeniu sobie ze swoimi problemami i utrzymywać ich zdrowie psychiczne. Jeśli szukasz pomocy, nie wahaj się skontaktować się z odpowiednimi organizacjami lub specjalistami medycznymi, aby uzyskać wsparcie, jakiego potrzebujesz.

Konieczne jest także, aby pracodawca i pracownicy wspólnie wypracowali strategie wspierającego środowiska pracy. W ten sposób można zapewnić, że osoby w stanie psychotycznym będą czuły się bezpiecznie i częścią społeczności.

Psychoza a prawo

Przywołany wyżej art. 31 Kodeksu Karnego określa sytuacje, w której osoba psychozy może być uznana za osobę niepoczytalną i w konsekwencji sprawa w procesie karnym umorzona. Jednakże, jak wynika z wypowiedzi prof. Gałeckiego, aby to się stało, sąd musi mieć pewność, że zachowanie chorego było skutkiem psychozy. Dlatego też istotne jest zabezpieczenie właściwego świadka lub biegłego, który potwierdzi, że do incydentu doszło w wyniku psychozy.

Warto wiedzieć, że w sytuacji incydentu psychozy w pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić osobie chorej odpowiednią opiekę medyczną oraz zapewnić jej zatrudnienie, jeżeli będzie w stanie wykonywać pracę. Pracodawca powinien również okazać wsparcie w procesie leczenia i rehabilitacji, a także stosować odpowiednie procedury, aby minimalizować ryzyko powtórzenia incydentu.

Kilka wskazówek

 • Zwróć szczególną uwagę na sygnały wskazujące, że dana osoba może mieć trudności psychiczne.
 • Zapewnij właściwą opiekę medyczną i okazuj wsparcie w procesie leczenia i rehabilitacji.
 • Zabezpiecz właściwy świadek lub biegłego, który potwierdzi, że do incydentu doszło w wyniku psychozy.
 • Unikaj tłumaczenia choremu, że ma urojenia, że tylko mu się wydaje itp.

W sytuacji incydentu psychozy, ważne jest, aby właściwie poinformować osoby z otoczenia, by uniknąć sytuacji stresowych i zapewnić bezpieczeństwo chorego. W ten sposób można skutecznie zapobiegać incydentom psychotycznym w miejscu pracy i zapewnić choremu komfortowe warunki leczenia i rehabilitacji.

Skuteczna profilaktyka

Tak naprawdę powinniśmy patrzeć na problem profilaktycznie. To znaczy, żeby pracodawcy dostrzegali objawy związane z chorobami psychicznymi u pracowników. Żeby zatrudniali psychologów, którzy będą w stanie zapobiegać występowaniu takich sytuacji. Dzięki temu zarówno zdrowie psychiczne pracowników, jak i bezpieczeństwo będą zachowane, a także sprawność pracy.

Warto również dostrzec, że wsparcie w postaci psychologa czy psychiatry w przedsiębiorstwie może być ważnym elementem wpływającym na zwiększenie zaangażowania pracowników i lepsze wyniki firmy. Dzięki profilaktyce i skutecznemu leczeniu możemy uniknąć wielu problemów, dlatego warto o tym pamiętać.

Rady dla pracodawców

Poniżej znajdziesz kilka prostych porad, które mogą pomóc Twojej firmie w walce z chorobami psychicznymi:

 • Stwórz środowisko przyjazne i bezpieczne dla pracowników.
 • Udziel wsparcia pracownikom w zakresie zdrowia psychicznego.
 • Monitoruj stan zdrowia psychicznego pracowników.
 • Zapewnij pracownikom dostęp do profesjonalnej pomocy.
 • Umożliwiaj pracownikom wyrażenie swoich opinii i dzielenie się swoimi pomysłami.

Dzięki tym prostym krokom, Twoi pracownicy mogą odczuwać się bezpiecznie i szanowani. Jeśli wykażesz troskę o ich zdrowie psychiczne, to z pewnością zyskasz zaufanie i wyższą wydajność.

Pamiętaj, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak fizyczne. Zdrowe relacje i środowisko pracy są niezbędne do zapewnienia zdrowego i wydajnego funkcjonowania Twojej firmy.

Czasami trudno jest jednoznacznie określić, czy mamy do czynienia z zaburzeniem psychicznym. Pracodawca boryka się wtedy z poważnym dylematem: jak zareagować w sytuacjach, gdy zauważy zachowania, które mogą być objawem zaburzeń psychicznych.

Rodzaje zaburzeń

Zaburzenia psychiczne dzieli się na trzy główne kategorie:

 • Zaburzenia urojeniowe irracjonalne, w których osoba ma myśli lub przekonania, które są sprzeczne z oczywistymi faktami.
 • Urojenia usystematyzowane, w których osoba ma przekonania, które są możliwe do zaistnienia.
 • Zespół Otella, czyli chorobliwa zazdrość o partnera.

Pomoc psychiatry daje widok całościowy i może określić dokładnie czy mamy do czynienia z zaburzeniem psychicznym. Rozwiązaniem jest też wsparcie psychologiczne i leczenie farmakologiczne.

W sytuacji, gdy pracownik ma zaburzenia psychiczne, pracodawca powinien przede wszystkim wspierać go i zapewnić mu wszystkie niezbędne warunki do tego, aby mógł kontynuować pracę.

Zatem jakie są obowiązki pracodawcy?

 • Pracodawca musi zweryfikować, czy pracownik nadal jest w stanie wykonywać swoje obowiązki.
 • Powinien skontrolować stan zdrowia pracownika zgodnie z artykułem 207 kodeksu pracy.
 • Mimo wyłączenia ochrony danych wrażliwych w przypadku oceny pracownika do zdolności wykonywania pracy, pracodawca powinien zadbać o jego dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.
 • Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pracodawca powinien skierować takiego pracownika do lekarza medycyny pracy, aby ponownie ocenił jego zdolność do pracy.

Pamiętajmy jednak, że pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, więc jeśli pojawią się niepokojące sygnały, konieczne jest wdrożenie odpowiednich działań.

Alternatywa dla wypowiedzenia

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca może skierować osobę z zaburzeniami psychicznymi na czas określony na korzystanie z urlopu bezpłatnego albo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, a wynagrodzenie wypłacać w pełnej wysokości.

 • Urlop bezpłatny – to czas odpoczynku, przeznaczony na wypoczynek, leczenie, rehabilitację albo opiekę nad dzieckiem. Pracownik nie traci ani wynagrodzenia, ani nie przerywa stażu pracy.
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – oznacza zawieszenie wykonywania pracy w określonym czasie, lecz zachowanie stosunku pracy. Pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Taka opcja dobrze się sprawdza w przypadku osób, które są na etapie leczenia i wymagają odpoczynku. Z urlopu bezpłatnego lub zwolnienia można skorzystać wielokrotnie, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Pracownik musi jednak mieć zgodę lekarza medycyny pracy.

Dzięki takim rozwiązaniom pracownicy z zaburzeniami psychicznymi mogą przejść leczenie i wrócić do pracy. Pracodawca zyskuje uczciwego pracownika, który zna procedury związane z zaburzeniami psychicznymi i wie jak sobie z nimi radzić.

Czasami wystarczy tylko odrobina wsparcia i zrozumienia, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi mogła normalnie funkcjonować i sprawnie wykonywać swoje obowiązki.

Choroby psychiczne a sytuacja na rynku pracy

Mimo tego, że pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy, w wielu przypadkach wynika to z wytycznych ze strony państwa, pracodawcy są często nieświadomi problemów z jakimi zmagają się pracownicy z chorobą psychiczną. W związku z tym, często nie mają odpowiedniej wiedzy, by w odpowiedni sposób zareagować.

Dlatego też ważne jest, by pracownicy cierpiący na choroby psychiczne wiedzieli, że mogą ubiegać się o pomoc i wsparcie ze strony różnych instytucji, np. warsztatów terapii zajęciowej, które mogą pomóc im w radzeniu sobie z chorobą.

Jak możemy sobie pomóc?

Należy pamiętać, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy oraz tworzyć przyjazne środowisko pracy. Możemy to zrobić poprzez:

 • mówienie otwarcie o chorobach psychicznych, jako o problemach, z którymi można sobie poradzić,
 • promowanie współczucia i otwartości w miejscu pracy,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wsparciu dla pracowników cierpiących na choroby psychiczne.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za budowanie w miejscu pracy pozytywnego i sprzyjającego środowiska. Poprzez wspólne działanie możemy wspierać i promować zdrowie psychiczne w miejscu pracy.

Choroby psychiczne w miejscu pracy

Choroby psychiczne są zjawiskiem, które dotyczy coraz większej liczby ludzi na świecie. Niezależnie od tego, czy są one diagnozowane, czy też nie, ich wpływ na otoczenie – w tym miejsce pracy – jest bardzo istotny. Z tego powodu warto wiedzieć, jakie konsekwencje może mieć praca dla osób dotkniętych chorobą psychiczną:

 • Stygmatyzacja – osoby chore psychicznie często obawiają się, że ich choroba będzie miała wpływ na ich relacje z innymi w miejscu pracy.
 • Zwolnienie z pracy – zdarzają się przypadki zwalniania z pracy z powodu choroby psychicznej, jednak nie ma danych na ten temat, gdyż osoby chore psychicznie rzadko pracują.
 • Epizody psychotyczne – bardzo często pacjenci, o ile się prawidłowo leczą, nie doświadczają epizodów psychotycznych. Jednakże, jeżeli już do nich dojdzie, może być to zdarzenie bardzo niebezpieczne dla otoczenia.

Zatem choroby psychiczne w miejscu pracy to zjawisko, na które powinien zwrócić uwagę każdy pracodawca. Poprzez szacunek oraz wsparcie dla osób chorych psychicznie, można wspierać ich w powrocie do aktywności zawodowej i dostarczyć im szansy na lepsze życie. Wsparcie i świadomość na temat chorób psychicznych w miejscu pracy może przyczynić się do zmiany postaw wobec osób chorych psychicznie, a jednocześnie stworzyć lepsze warunki pracy dla wszystkich.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".