Pierwszy rok istnienia Stacjonarnego Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce okazał się sukcesem. W ośrodku zapewniono opiekę medyczną i wsparcie psychologiczne głównie nieuleczalnie chorym mieszkańcom Podlasia. Udało się stworzyć miejsce pełne życzliwości i troski o pacjentów, którzy czują, że mogą liczyć na wsparcie otoczenia.

W lipcu 2022 roku, wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w Makówce – uroczyste otwarcie pierwszego skrzydła hospicjum. Dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, który dokonał oficjalnego otwarcia, nazwał to wydarzenie „cudem”. Nowoczesne i komfortowe pomieszczenia zgromadziły pacjentów, którzy mogli liczyć na wyjątkową opiekę – zarówno medyczną, jak i duchową.

„To był ekstremalnie trudny rok, ale mimo drożyzny, z którą musieliśmy się nieustannie mierzyć, udało się zrealizować nasz główny cel, czyli stworzyć ośrodek opieki na chorymi z prawdziwego zdarzenia” – mówi dziś z dumą dr Paweł Grabowski, podkreślając, iż przez ten czas w Stacjonarnym Hospicjum Proroka Eliasza przebywało już ponad 200 chorych.

Hospicjum oferuje wszechstronną opiekę pacjentom przewlekle i nieuleczalnie chorym. Przede wszystkim pacjenci mogą liczyć na bezpłatne leczenie objawów, w tym zmniejszenie bólu i innych objawów. Placówka oferuje także wsparcie psychologiczne, duchowe i społeczne, aby zagwarantować godną opiekę w ostatnich dniach życia.

„Z podziwem patrzymy na dokonania zespołu prowadzącego hospicjum i jesteśmy dumni, że możemy być strategicznym partnerem tego wyjątkowego miejsca. Jako Fundacja jesteśmy otwarci na wartościowe projekty na rzecz osób starszych, które staramy się wspierać” – przyznaje Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki, która wspomogła finansowo ośrodek w Makówce, kwotą blisko 8,5 mln złotych.

Hospicjum skupia się na przyjmowaniu pacjentów z chorobami uznanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako przewlekłe, takimi jak nowotwory, stwardnienie rozsiane, owrzodzenia odleżynowe i kardiomiopatia. Nasi wykwalifikowani specjaliści zapewniają pacjentom wszechstronny, wysokiej jakości poziom opieki, stwarzający możliwości optymalizacji ich zdrowia i dobrego samopoczucia.

Personel hospicjum ma na celu świadczenie usług opiekuńczych osobom zmagającym się z chorobami przewlekłymi uznanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym nowotworami, stwardnieniem rozsianym, owrzodzeniami odleżynowymi i kardiomiopatią. Każdy pacjent otrzymuje indywidualnie dobraną kompleksową opiekę, która ma zapewnić mu maksymalne wsparcie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

„Co warte podkreślenia, kilka przebywających u nas osób udało się po pewnym czasie wypisać do domów. Dookoła mamy mądrych i dobrych ludzi. Stąd tak dobre efekty naszej pracy. Nikt nie ma nieracjonalnych obaw przed ośrodkiem. W okolicy nie ma już nikogo, komu hospicjum kojarzy się z >>umieralnią<<” – dodaje dr Grabowski.

Stacjonarny Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce zapewnia pacjentom całodobową opiekę medyczną, socjalną i duchową. Zespół personelu, składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i psychologów, zapewnia zarówno odpowiednią opiekę, jak i wykłady, zajęcia terapeutyczne i wspieranie członków rodzin i przyjaciół pacjentów. W hospicjum prowadzone są także akcje wolontariatu, aby umożliwić chorym i ich bliskim jak najlepsze wsparcie.

Doktor Grabowski podkreśla, że dzięki otwartości i najwyższym standardom opieki, które są oferowane w ośrodku, placówka zdobyła uznanie oraz zaufanie zarówno pacjentów i ich bliskich, jak również mieszkańców okolicy.

„Przed nami jeszcze dużo pracy. Infrastruktura wymaga dokończenia. Chcemy uruchomić drugie skrzydło ośrodka, ale także wykonać mniejsze prace, np. zainstalować panele fotowoltaiczne” – mówi dr Grabowski i dodaje, że wiele wysiłków zostanie włożonych w rozbudowę oraz utrzymanie zespołu pracowników.

Dr Grabowski zwraca też uwagę na istotny aspekt działalności Fundacji, jakim jest rozszerzanie zasięgu hospicjów domowych. Przecież to właśnie w domu, a nie w szpitalu, osiąga się najlepsze wyniki leczenia, dlatego hospicja stacjonarne powinny być wyjściem ostatecznym.

Ponadto, Dr Grabowski wskazuje, że wzmocnienie hospicjów domowych stanowi istotny element działalności Fundacji. W tym celu należy przede wszystkim zapewnić pacjentom odpowiednie zasoby, aby skutecznie walczyć z chorobą w domu. Hospicja stacjonarne powinny być traktowane jako ostateczność.

Pacjenci przebywający w hospicjum w Makówce są otoczeni miłością, opieką i wsparciem. Pracownicy starają się stworzyć dla nich domową atmosferę, aby mogli spędzić ostatnie chwile życia w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa. Ponadto, oferują wsparcie psychologiczne, fizyczne i emocjonalne, aby pacjenci i ich rodziny mogli przeżyć ten trudny czas.

„Pozostajemy w ciągłym kontakcie z zespołem hospicjum w Makówce. Patrzymy, jak się rozwija i kibicujemy mocno działaniom doktora i jego zespołu. Widzimy, jak wiele pracy i jeszcze więcej serca wkładają w to, co robią i chcemy nadal ich wspierać” – podkreśliła Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *