Ostatnie dwie dekady przyniosły rewolucję w diagnostyce i leczeniu raka, gdzie kluczową rolę odgrywa odpowiednia diagnostyka patomorfologiczna i molekularna. Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej (PTGO) zainicjowało powołanie Koalicji Diagnostyczno-Klinicznej (KDK) w celu opracowania standardów postępowania w diagnostyce i optymalizacji leczenia nowotworów kobiecych.

Aktualnie zaawansowana diagnostyka raka u pacjentek wymaga przeprowadzenia wielu procedur. Na każdym poziomie opieki zdrowotnej obowiązują różne standardy postępowania, a ośrodki medyczne mogą mieć różne kontrakty z laboratoriami. Ekspertów z Koalicji Diagnostyczno-Klinicznej zalecają wspólne działania interdyscyplinarne, które mają na celu stworzenie wspólnych algorytmów postępowania dla klinicystów, patomorfologów, genetyków i diagnostów molekularnych w leczeniu nowotworów u kobiet. W oparciu o te algorytmy, należy opracować opisy procedur, które umożliwią ich praktyczne zastosowanie oraz finansowanie. W tym celu Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej powołało Koalicję Diagnostyczną-Kliniczną, która ma na celu optymalizację diagnostyki i leczenia nowotworów kobiecych.

„Chcielibyśmy, aby koalicja stała się interdyscyplinarnym ciałem zrzeszającym stowarzyszenia, fundacje, instytuty naukowe i inne instytucje zaangażowane w diagnozowanie i leczenie raka. Wierzymy, że wspólnie opracujemy skutecznie algorytmy optymalizacji diagnostyki i terapii oraz przygotujemy się na dalsze wyzwania, jakie stawia przed nami postęp nauki” – zapowiada prof. Włodzimierz Sawicki, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

W ramach koalicji powołane zostaną cztery zespoły robocze, które będą odpowiedzialne za obszary kliniczny, patomorfologiczny, diagnostyczno-genetyczny i systemowy. Pierwsze trzy zespoły będą opracowywać własne ścieżki diagnostyczne lub kliniczne, a następnie wspólnie wypracują optymalne „ścieżki” diagnostyczno-kliniczne dla poszczególnych nowotworów. Następnie zespół systemowy przeanalizuje te algorytmy i zaproponuje możliwe rozwiązania systemowe, uwzględniając obecną sytuację legislacyjną i możliwości prawne.

Koalicja utworzy cztery zespoły robocze, które będą skupiać się na obszarach klinicznym, patomorfologicznym, diagnostycznym-genetycznym i systemowym. Pierwsze trzy zespoły opracują własne ścieżki diagnostyczne lub kliniczne, a następnie wspólnie opracują optymalne „ścieżki” diagnostyczno-kliniczne dla różnych rodzajów nowotworów. Ostateczne algorytmy zostaną przekazane do zespołu systemowego, który zaproponuje możliwe rozwiązania systemowe, uwzględniając obecną sytuację legislacyjną i możliwości prawne.

„W ramach prac koalicji stworzymy gotowe do zaimplementowania ścieżki diagnostyczno-kliniczne. W pierwszej kolejności planujemy skupić się na raku endometrium, ponieważ już za chwilę w leczeniu tego nowotworu czekają nas ogromne zmiany. Chcielibyśmy pokazać efekty naszej pracy jeszcze w pierwszej połowie tego roku” – informuje kierownik merytoryczny projektu prof. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy ds. ginekologii onkologicznej.

Aktualnie, brak dostępu do diagnostyki molekularnej uniemożliwia pacjentkom chorym onkologicznie otrzymanie optymalnej terapii. Liczba znanych predyktorów odpowiedzialnych za rozwój nowotworów w tej grupie chorych ciągle rośnie. Dlatego istotne jest ustandaryzowanie modelu diagnostycznego w nowotworach kobiecych, co pozwoli na stworzenie jednolitego standardu postępowania diagnostycznego i prezentacji wyników. W opracowanych przez koalicję algorytmach postępowania, ocena badań diagnostycznych będzie powiązana z jakością diagnostyki i terapii.

Brak dostępu do diagnostyki molekularnej uniemożliwia pacjentkom chorym onkologicznie otrzymanie optymalnej terapii. W związku z ciągłym wzrostem liczby znanych predyktorów odpowiedzialnych za rozwój nowotworów w tej grupie chorych, istotne jest ustandaryzowanie modelu diagnostycznego w nowotworach kobiecych, co pozwoli na stworzenie jednolitego standardu postępowania diagnostycznego i prezentacji wyników. W opracowanych przez koalicję algorytmach postępowania, ocena badań diagnostycznych będzie powiązana z jakością diagnostyki i terapii.

„Zaproponujemy także wprowadzenie narzędzi zapewniających dostęp do badań wszystkim chorującym na nowotwór. Wierzymy, że dzięki skoordynowanej współpracy na linii klinicysta -patomorfolog-diagnosta molekularny osiągniemy sukces, który będzie przekładalny na inne nowotwory” – podsumowuje prof. Mariusz Bidziński.

Koalicja ma na celu stworzenie jednolitych standardów diagnostyki molekularnej nowotworów kobiecych na szczeblu krajowym oraz wypracowanie interdyscyplinarnych sylabusów postępowania dla patomorfologów, diagnostów, klinicystów i genetyków. Ponadto, planuje opracować rozwiązania systemowe i programy szkoleń dla diagnostów i lekarzy, a także narzędzia ułatwiające korzystanie z tych rozwiązań oraz działania edukacyjne.

Cele koalicji obejmują również współpracę z decydentami w celu wprowadzenia wypracowanych rozwiązań do systemu oraz budowanie świadomości i rangi problemu poprzez działania edukacyjne i PR.

Do Koalicji dołączyło wiele renomowanych organizacji, takich jak Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Patologów, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Stowarzyszenie Kobiet Onkologii Polskiej RAKMISJA, IFIC Polska, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Instytut Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Aby dowiedzieć się więcej o Koalicji Diagnostyczno-Klinicznej, która działa na rzecz diagnostyki i optymalizacji leczenia nowotworów kobiecych, odwiedź stronę internetową: https://koalicjadiagnostyczna.pl/


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".