Profesor Konrad Rejdak z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierujący polskim zespołem bierzącym udział w międzynarodowym projekcie opracowania modelu opieki zdrowotnej nad osobami z demencją w ramach Horizon Europe, ma nadzieję opracować skuteczny model zmiany stylu życia, który zahamuje postęp otępienia.

Monika Wysocka: Proszę opowiedzieć o projekcie.

Konrad Rejdak: Projekt, do którego się przyczyniliśmy, to duży konsorcjum europejskie, które zostało dopuszczone do udziału w prestiżowym programie Horizon Europe. Udało nam się zdobyć środki finansowe na ten projekt, w którym uczestniczymy wraz z kolegami z całej Europy. Grupą kliniczną jest zespół, w skład którego wchodzą między innymi my jako jedyni z Polski, Klinika Gemelli, Uniwersytet w Manchesterze, Uniwersytet w Lublanie i jeszcze kilka innych. Natomiast grupę inżynieryjną tworzą inżynierowie, którzy postarają się wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia algorytmów matematycznych, pozwalających na przeanalizowanie zebranych danych. 

Będziemy również przeprowadzać wywiady z pacjentami i ich rodzinami, aby lepiej zrozumieć ich doświadczenia związane z chorobą, a także zebrać dane o ich skłonnościach do leczenia i stosowania zaleceń lekarskich. Poza tym będziemy monitorować odpowiedzi na leczenie, aby ocenić skuteczność różnych terapii.

Czym będziecie się zajmować?

Nasz projekt dotyczy śledzenia pacjentów z podejrzeniem otępienia na wczesnym etapie. Przeprowadzimy badania grupy przez 3 – 4 lata, aby uzyskać lepszy obraz tej populacji. Każdy pacjent będzie miał swój indywidualny profil, w którym uwzględnimy czynniki kliniczne i demograficzne, a także biowskaźniki z badań płynów ustrojowych i obrazowych. Przetwarzanie danych będzie odbywać się za pomocą sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii. Dzięki temu będziemy w stanie wskazać czynniki ryzyka i opracować optymalne metody postępowania, które opóźnią proces otępienia.

W czasie trwania projektu osoby te będą też przechodziły wywiady z rodziną, aby uzyskać informacje dotyczące ich doświadczeń w związku z chorobą, a także skłonności do leczenia i stosowania zaleceń lekarskich. Dodatkowo będziemy monitorować odpowiedzi pacjentów na leczenie, aby ocenić skuteczność zastosowanych terapii.

Od dawna zdajemy sobie sprawę, że zapobieganie i opóźnianie postępu otępienia to wyzwanie. Jednak to przedsięwzięcie otwiera nowe możliwości, wykorzystując najnowsze badania i technologie, aby zbadać skuteczność zmiany stylu życia w zapobieganiu i opóźnianiu postępu chorób otępienia.

Zdajemy sobie sprawę, że tego typu problem nie jest nowy i od wielu lat naukowcy próbują znaleźć rozwiązanie. Jednakże, to pierwsza próba zbudowania skutecznego modelu interwencji, który obejmowałby zmianę stylu życia, w celu zapobiegania i opóźniania postępu otępienia. W tym celu naukowcy skupili się na identyfikacji chorób, które mają wpływ na postęp otępienia, takich jak choroby układu krążenia, zaburzenia metaboliczne, cukrzyca i dyslipidemia.

Program ten pozwoli nam wykorzystać wiedzę, którą uzyskaliśmy w ciągu ostatnich lat, aby ułatwić wczesne wykrywanie otępienia. Dzięki temu możemy zacząć działania profilaktyczne wcześniej i skuteczniej, co przełoży się na lepsze poziomy zdrowia psychicznego osób zagrożonych otępieniem. Oprócz leczenia, program ten umożliwi też wprowadzenie działań środowiskowych i profilaktycznych, które będą wspierać pacjentów i ich rodziny oraz wzmacniać społeczeństwo przeciwko otępieniu. Zatem jest szansa, że w końcu będziemy w stanie ograniczyć skutki, jakie niesie ze sobą to schorzenie.

Badanie, które prowadzimy, ma na celu zbadanie wpływu czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych na naturalny przebieg otępienia. Jest to szczególnie ważne w naszym społeczeństwie, gdzie wiele osób jest zagrożone otępieniem. Dlatego też zespół postara się zaproponować innowacyjne rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego schorzenia oraz zapobiec jego rozwojowi.

Nie będziemy nikogo zmuszać do przyjmowania zmian, zostanie im zaproponowany plan modyfikacji, a decyzję, czy się do niego dostosować, pozostawiamy ich wyborowi. Następnie przeprowadzimy cykliczne oceny występowania cech otępienia lub ich braku i przeanalizujemy wyniki w poszczególnych podgrupach.

Obecnie istnieje wiele programów opieki nad grupą chorych na otępienie, które mają na celu wczesne wykrycie i monitorowanie objawów. Programy te obejmują regularne badania lekarskie, stałe monitorowanie poziomu aktywności, wizyty medyczne i wsparcie opieki domowej. Dzięki temu osoby zmagające się z chorobą otępienia mogą czuć się bezpiecznie i wiedzieć, że mają dostęp do najlepszej opieki.

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, ten projekt jest już w toku. Po podpisaniu umów i wybraniu schematu postępowania, można oczekiwać pierwszych efektów już w przyszłym roku. W programie bierze udział kilkaset osób, a w skali Europy – kilka tysięcy. Rekrutacja pacjentów i monitorowanie ich stanu zdrowia zapewni im profesjonalną opiekę, a wyniki badań mogą być wykorzystane do celów naukowych oraz do dalszego doskonalenia programu.

Już od nadchodzącego roku będziemy wykonywać działania kliniczne. Plan projektu ma 48 miesięcy, jednakże nawet w trakcie realizacji będziemy w stanie określić charakterystykę tej populacji i określić jakie czynniki są decydujące w chwili pierwszych symptomów. Dzięki tej wiedzy będziemy mieli możliwość wpływania na rozwój otępienia.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *