Kongres organizacji pozarządowych Archipelag Polskości odbędzie się 2 września w warszawskim teatrze Palladium. W programie przewidziane są prezentacje dorobku organizacji pozarządowych oraz dwie debaty eksperckie dotyczące postaci Wojciecha Korfantego i problemów III sektora. W międzyczasie publiczność będzie mogła posłuchać koncertów Norberta „Smoły” Smolińskiego, Zespołu Regionalnego „Mogilanie” i Kapeli Turobińskiej. Wstęp na kongres jest bezpłatny, a organizacje, które chciałyby wziąć udział w prezentacjach, mogą zgłaszać się poprzez stronę www.archipelagpolskosci.org.

2023 r. został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Wojciecha Korfantego, aby upamiętnić 150-lecie jego urodzin. Jako część Archipelagu Polskości zorganizowano wystawę poświęconą jego twórczości oraz osiągnięciom w dziedzinie polityki.

Wojciech Korfanty to wybitna postać, która pochodziła z biednej rodziny robotniczej, a mimo to swoim wysiłkiem, determinacją i hartem ducha osiągnął wiele. Był to człowiek twardy i nieugięty, nie bojący się podejmować konfliktów. Jego postępowanie zawsze opierało się na zasadach moralności i sprawiedliwości, a także etyce pracy.

Korfanty wyróżniał się z tłumu już od pierwszych chwil, gdy został przywódcą polskiego obozu narodowego na Górnym Śląsku i liderem polskiej opozycji w Reichstagu. Następnie wcielił się w role dyktatora III Powstania Śląskiego. W późniejszych latach zasiadał w rządzącej (do 1926 roku) centro-prawicy, a w końcu stał się jednym z liderów demokratycznej opozycji po zamachu majowym.

Mimo licznych przeciwników, Korfanty był postacią, która niezmiennie pozostawała wierna swoim ideałom i przekonaniom. Jego bezkompromisowy charakter przyciągał niemieckich polityków, którzy byli niezadowoleni z utraty części „Niemieckiego Wschodu” po 1918 roku. Górnośląscy księża wykorzystywali ambonę, aby wyrazić swoje niezadowolenie z działań Korfantego, który stał na czele Górnośląskiego Ludu w walce przeciwko Partii Centrum i niemieckim feudałom. Jednak największą kontrą dla Korfantego była zaciekła walka Józefa Piłsudskiego i jego obozu sanacji, która kilkukrotnie doprowadziła go do sądu i skazała na więzienie.

Wielowymiarowość i pełne życie Korfantego wciąż wywołuje wielkie zainteresowanie wśród Górnoślązaków. Co jakiś czas, plebiscyty regionalne wybierają go niezmiennie jako najbardziej popularnego i wybitnego Ślązaka, daleko wyprzedzając wszystkich konkurentów.

Ignacy Jan Paderewski wyraził w liście do Elżbiety Korfantowej, że mimo odmowy przyznania odpowiednich stanowisk za życia Wojciecha Korfantego, jego mąż zasłużył sobie na właściwe miejsce w historii odrodzonej Polski. Paderewski miał na myśli dokonane przez niego bezskuteczne próby objęcia stanowiska premiera i ministra. Józef Piłsudski stanął na drodze jego planom.

Korfanty zmarł 17 sierpnia 1939 r. po wyjściu z więzienia, gdzie został przez długi czas przetrzymywany wbrew jego stanowi zdrowia. Nie chcąc wywołać burzy opinii publicznej, postanowiono uwolnić mocno chorego człowieka.

Wojciech Korfantego to nie tylko wyrzut sumienia, ale też wybitna postać, która wkładała wszelkie najlepsze wysiłki w odzyskanie polskiej niepodległości. Dzięki działaniom organizatorów drugiej edycji Archipelagu Polskości, Fundacji Historycznej imienia Mariana Rejewskiego oraz Stowarzyszenia Patriotyzm i Wolność, udało się stworzyć wystawę poświęconą postaci Wojciecha Korfantego. Wystawa ta składa się z czterech podstawowych ról, jakie odgrywał Wojciech Korfantego, mianowicie: politykiem, powstańcem, przedsiębiorcą i patriotą, co czyni go wyjątkową postacią w historii Polski.

Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć wystawę w pięciu różnych miastach: Lublinie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie. Każdy z nich ma swój udział w historii bohatera wystawy, co czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *