Jeśli chcesz skutecznie uczyć się złożonych tematów, przedstaw je w sposób możliwie jak najprostszy. Przestrzegając zasady, że informacje, które rozumiemy – łatwiej zapamiętujemy, będziemy w stanie utrzymać je dłużej i wykorzystać w przyszłości. W najbliższym live z cyklu „Domowy punkt widzenia”, Pan Belfer – nauczyciel z Internetów – opowie nam o tym, jak uczyć się złożonych rzeczy w sposób zrozumiały i przystępny. Dołącz do nas i dowiedz się, jak odkryć fascynujący świat chemii!

Od 2020 roku wielkie miasta położone wzdłuż rzeki Jangcy w Chinach, w tym Nankin, Chongqing i Wuhan, zainicjowały wspólny program ochrony i promocji jej dziedzictwa kulturowego. Program obejmuje wszechstronną propagację i m.in. wspieranie twórczości i artystycznych działań związanych z rzeką Jangcy, a także działania na rzecz ochrony i konserwacji tego unikatowego dziedzictwa.

Nankin, stolica wschodniochińskiej prowincji Jiangsu, jest wyjątkowym miejscem, które zajmuje szczególne miejsce w sercach Chińczyków. Jego długa historia jest związana z rzeką Jangcy, która była źródłem rozwoju cywilizacji. Dziś Nankin jest nie tylko miejscem, w którym można podziwiać piękno przyrody, ale także miejscem, w którym można poznać i zachować dziedzictwo regionu.

9 listopada odwiedzający z całej Chiny zgromadzili się w Nankinie, aby wziąć udział w sympozjum poświęconym promowaniu rozwoju kulturalnego obszarów w obrębie rzeki Jangcy. Przedstawiciele rządu, wykładowcy i badacze, a także eksperci kultury i sztuki byli zgodni co do tego, że rozwój kulturalny w tym regionie ma kluczowe znaczenie.

Podczas spotkania zaprezentowano raport na temat chińskiego wskaźnika rozwoju kulturalnego miast w dorzeczu rzeki Jangcy za rok 2023, a także niebieską księgę dotyczącą rozwoju kulturalnego obszarów w obrębie rzeki Jangcy w latach 2022-2023. Przedstawiciele rządu, wykładowcy i badacze zgadzali się, że inwestycje w kulturę i sztukę w tym regionie stanowią podstawę jego długoterminowego rozwoju.

Miasta Chongqing, Wuhan, Nanchang i Jiujiang podjęły kroki w celu zachowania, popularyzacji i promowania kultury Jangcy, w szczególności dziedzictwa historycznego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego.

Współpracując wzdłuż linii rzeki Jangcy, prowincje i miasta stworzyły korzystne warunki do wspierania symbiozy człowieka i przyrody. Dzięki zastosowaniu zasobów ekologicznych, możliwe jest wykorzystanie ich do poprawy gospodarki, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi środowiska naturalnego.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *