Polska odnotowuje 20 tys. nowych przypadków raka prostaty każdego roku, co czyni go najczęstszym nowotworem u mężczyzn. Wyzwania związane z efektywnością terapii i opieki nad pacjentami stawiają przed systemem opieki zdrowotnej coraz większe wyzwania. Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej w dniu 27 listopada 2023 roku zorganizowała debatę, aby omówić kluczowe cele w zakresie optymalnej diagnostyki i ścieżki pacjenta dostosowanej do typu i stopnia zaawansowania nowotworu, a także dążenia do zbliżenia kryteriów refundacyjnych do wytycznych naukowych.

Podczas debaty pt. „Prawidłowa ścieżka pacjenta w procesie diagnostycznym i procesie leczenia raka prostaty” Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej zauważyła, że w latach 2019-2023 liczba zachorowań na raka prostaty wzrosła w Polsce o 24 proc., który jest najwyższym spośród wszystkich odsetków nowotworów.

„W Polsce notuje się ponad 20 tys. nowych zachorowań na raka prostaty rocznie. Oznacza to, w pewnym uproszczeniu, że gdyby mężczyźni żyli po 100 lat, wszyscy prędzej czy później zachowywaliby na raka prostaty. Jest to związane z wiekiem jako istotnym czynnikiem ryzyka zachorowalności na ten typ nowotworu, co w kontekście starzejącego się społeczeństwa w Polsce jest bardzo ważne. Bez wątpienia rak prostaty to poważny problem zdrowia publicznego”.

Dr hab. n. med. Jakub Żółnierek, onkolog kliniczny zaznaczył, że choć zapadalność na raka prostaty stale rośnie, kluczowym wskaźnikiem jest śmiertelność z jego powodu. Wedle specjalisty, jako państwo powinniśmy skupić się na tym, aby pacjenci szybko trafiali do właściwych specjalistów i mieli zapewnioną odpowiednią opiekę. Dr hab. n. med. Roman Sosnowski, urolog, dodaje, że w procesie leczenia raka prostaty powinno się wykorzystać możliwie szeroką gamę procedur, dostosowaną do potrzeb i sytuacji pacjenta.

W ocenie onkologa, optymalizacja opieki nad pacjentami z rakiem prostaty jest ważnym celem dla polskiego systemu opieki zdrowotnej. Dzięki temu możliwe jest skuteczne leczenie choroby, zachowanie jak największego stopnia jakości życia pacjenta a także obniżenie śmiertelności z powodu raka prostaty.

Badania przeprowadzone przez ekspertów w kwestii dostępności form terapii i opieki dla pacjentów z podejrzeniem i diagnozą raka prostaty wykazały znaczny postęp w ostatnich latach. Decyzje o refundacji nowoczesnych terapii zgodnie z wytycznymi naukowymi oraz szybsze tempo ich wdrażania do koszyka świadczeń gwarantowanych zostały pozytywnie ocenione przez specjalistów i pozwoliły znacząco poprawić warunki terapii i opieki w raku prostaty w Polsce.

Poradnictwo w kwestii systemowych wyzwań wskazuje na konieczność odpowiedniego dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do wiedzy medycznej i zgodności z wytycznymi programów lekowych. W tym celu konieczne jest stworzenie ram prawnych i procedur, które pozwolą na wykorzystanie odpowiednich form leczenia w danej sytuacji, a także dokonywanie stosownych modyfikacji programów lekowych, by zapewnić pacjentom długoterminową i bezpieczną terapię.

„Mechanizm działania leków czy, szerzej, różnych form terapii stosowanych w leczeniu onkologicznym, jest różny. Nawet, jeśli działanie w przypadku dwóch cząsteczek wydaje się zbliżone, bywa, że nie jest tożsame – nie działa dokładnie w taki sam sposób na określone mechanizmy chorobowe. By skutecznie je zablokować, co jest celem terapii onkologicznej, idealnie jest działać jednocześnie na różnych frontach. To właśnie cel terapii z wykorzystaniem nie jednego, ale nawet kilku preparatów leczniczych jednoczasowo”.

Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek wyraził swoje przekonanie, że wykorzystanie kilku form terapii w ramach jednej linii leczenia może okazać się bardzo skuteczne.

Zgodnie z wypowiedzią dr. hab. n. med. Romana Sosnowskiego, obecny koncept leczenia onkologicznego wykorzystuje zarówno jedną, jak i kilka form terapii, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek zaznaczył, że stosowanie kilku form terapii jednocześnie może zwiększyć szanse pacjenta na uzyskanie trwałej remisji.

Zdaniem dr. hab. n. med. Romana Sosnowskiego, nowoczesne podejście do leczenia onkologicznego obejmuje stosowanie kilku form terapii w celu zapewnienia jak najlepszego wyniku leczenia dla pacjenta.

Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek wyjaśnił, że biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta, korzystne może okazać się zastosowanie kilku form terapii równolegle, aby zwiększyć szanse na trwałą remisję.

Zgodnie z wypowiedzią dr. hab. n. med. Romana Sosnowskiego, obecny standard leczenia onkologicznego wykorzystuje zarówno jedną, jak i wielokrotne formy terapii, w zależności od potrzeb i sytuacji klinicznej pacjenta.

Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek zaznaczył, że możliwe jest skuteczne wykorzystanie wielu form terapii w ramach jednej linii leczenia, które pozwoli uzyskać trwałe rezultaty u pacjenta.

Zgodnie z wypowiedzią dr. hab. n. med. Romana Sosnowskiego, nowoczesne podejście do leczenia onkologicznego zakłada wykorzystanie odpowiednich terapii, w celu zapewnienia jak najlepszych wyników leczenia dla pacjenta.

Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek wyjaśnił, że wielokrotne stosowanie różnych form terapii w ramach jednej linii leczenia może zapewnić pacjentowi trwałą remisję, biorąc pod uwagę jego indywidualne potrzeby.

„Obecnie w ramach jednej linii leczenia optymalnie rozważa się zastosowanie nawet dwóch-trzech form terapii jednoczasowo”.

Naukowcy podkreślają, że powinno się zachować zdrowy rozsądek w wybieraniu metod leczenia, korzystając z najnowszych osiągnięć naukowych, bez ograniczania pełnego zakresu możliwości z powodu biurokratycznych barier.

Chociaż eksperci mają dostęp do coraz bardziej zaawansowanych terapii w przypadku raka prostaty, ich możliwości wyboru są niestety ograniczone przez różnice między rekomendacjami lekarskimi a zasadami refundacji. Oznacza to, że chorzy nie zawsze mają dostęp do optymalnych strategii leczniczych.

„Przykład: według kryteriów refundacyjnych możemy stosować określony lek jedynie we wskazaniu >>low volume<>high volume<>high volume<< wymusza się zastosowanie chemioterapii, chociaż według Evidence Based Medicine moglibyśmy zastosować bardziej optymalną formę leczenia” – powiedział dr hab. n. med. Jakub Żołnierek.

„Wzrost wskaźnika PSA >>progresja radiologiczna i progresja kliniczna<< – z klinicznego punktu widzenia o nieskutecznym leczeniu mówimy dopiero, gdy dwa z trzech wymienionych obszarów mają tendencję rosnącą. Tymczasem przez jakiś czas według programu lekowego definicja progresji mówiła wyłącznie o wzroście wskaźnika PSA. Już wzrost tylko w tym jednym obszarze wystarczył, by nie można było kontynuować określonej terapii. Teraz pod pewnymi warunkami można kontynuować leczenie. Ważne, żebyśmy przedwcześnie nie zamykali pacjentom możliwości leczenia, które będzie efektywne klinicznie”.

Specjaliści uważają, że wymagania dotyczące programów lekowych muszą być uelastycznione, w tym zmieniona definicja progresji choroby. Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek wyjaśnił, że pacjenci potrzebują wiarygodnych informacji na temat tego, jakie są możliwości leczenia i jak zostaną wybrane ich określone formy.

Krzysztof Jakubiak z Modern HealthCare Institute podkreślił, że pacjenci, zwłaszcza tuż po postawieniu diagnozy, nie mają wystarczającej wiedzy dotyczącej swojej choroby, dlatego poszukują rzetelnych informacji, z których mogą korzystać.

Według ekspertów potrzebna jest bardziej elastyczna polityka w zakresie programów lekowych, w tym nowa definicja progresji choroby. Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek wskazał, że pacjenci poszukują dostępu do dokładnych i wiarygodnych informacji dotyczących opcji leczenia, a także jego skutków.

Krzysztof Jakubiak z Modern HealthCare Institute zauważył, że pacjenci, szczególnie w początkowym etapie choroby, nie zawsze są w stanie uzyskać dostateczną wiedzę na temat swojej choroby, dlatego ważne jest, aby mogli korzystać z rzetelnych informacji.

„Ostatecznie to pacjent podejmuje decyzję jak chce być leczony, ale musi mieć zaufanie do informacji i wiedzy przekazanej przez lekarzy, także zaufanie do systemu opieki zdrowotnej” – wskazał prelegent.

„Chyba najtrudniejszą (z wielu trudnych) informacją, jaką pacjent może usłyszeć w procesie terapii, jest ta, że są możliwości leczenia, ale z powodu ograniczeń administracyjnych nie są one dostępne” – mówiła prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

Anna Kupiecka podkreśliła, że skuteczna terapia onkologiczna musi być wsparta aktywnym działaniem pacjenta. Powinien on mieć świadomość dotyczącą swojej choroby, a także wsparcie ze strony bliskich.

Adrianna Sobol wyjaśniła, że pacjenci onkologiczni powinni być zaangażowani w podejmowanie decyzji dotyczących leczenia. W tym celu niezbędna jest edukacja oraz wsparcie od rodziny i przyjaciół.

Anna Kupiecka zaznaczyła, że optymalnym wyjściem jest, gdy pacjent onkologiczny jest aktywny w terapii. Powinien zdobywać wiedzę na temat swojej choroby i otrzymywać pomoc od najbliższych.

Adrianna Sobol podkreśliła, że ważne jest, aby pacjenci wiedzieli, w jaki sposób mogą włączyć się w proces podejmowania decyzji. Powinni otrzymywać odpowiednie wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół.

„Podstawą w onkologii jest współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Tymczasem często prowadzimy dyskusję, do którego momentu pacjentem zajmuje się urolog, a od kiedy onkolog. To błędne myślenie, oni muszą ze sobą współpracować. Onkolog powinien współdecydować o ścieżce pacjenta. Ważne jest poczucie, że jako pacjent, jestem w dobrych rękach, że jestem dobrze zaopiekowany” – podsumowała Anna Kupiecka, prezes OnkoCafe – Razem Lepiej.


Źródło: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".