Jakie wymogi stawia PZPN przed szkółką, która chciałaby uzyskać złotą gwiazdkę, czyli najwyższy możliwy poziom? Oto najważniejsze elementy każdego z kryteriów oceny szkółki, które musi ona spełnić na tym poziomie:

Minimum 7 drużyn (chłopięcych lub dziewczęcych) – co najmniej jedna w kategorii wiekowej G2/G1 (U6/U7) oraz po jednej w każdej z kategorii F2, F1, E2, E1, D2, D1 (U8-U13). Szkółka musi także prowadzić jedną drużynę dziewczęcą. W przypadku szkółek dziewczęcych (a więc prowadzących szkolenie wyłącznie dla dziewcząt) szkółka aplikująca o złotą gwiazdkę musi posiadać co najmniej 4 drużyny w każdej z kategorii wiekowych F, E, D.

Aktualne (wydane nie wcześniej niż przed 12 miesiącami) zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dla każdego trenera szkółki;

Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż ostatnie dwa pełne sezony.

Posiadanie oświadczenia rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu dla każdego ze swoich zawodników, a także badań lekarskich zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019. Szkółka na poziomie złotym musi też stale współpracować z lekarzem medycyny sportowej oraz fizjoterapeutą.

Trenerzy w szkółce piłkarskiej muszą mieć ważną licencję trenerską minimum Grassroots C/UEFA C. W każdej drużynie do funkcji I trenera musi być przypisany co najmniej jeden trener z ważną licencją minimum UEFA B na maksymalnie 12 zawodników w drużynie.

Na treningu musi być obecny I trener z ważną licencją UEFA B, a jeden trener może być przypisany maksymalnie do 2 drużyn w dowolnej kategorii wiekowej. Dopuszczalnym wyjątkiem jest, by trenerzy pracujący wyłącznie z najmłodszymi zawodnikami – Skrzatami – opiekowali się 4 drużynami.

Szkółka musi być uprawniona do korzystania z boisk wykorzystywanych w czasie wydarzeń zgłoszonych w systemie zarządzania szkółką piłkarską, a w czasie treningu musi zapewnić drużynom odpowiednią przestrzeń na boisku. Obiekty, z których korzysta szkółka, muszą posiadać zaplecze sanitarne, magazyn sportowy oraz szatnie.

Wszyscy zawodnicy (w certyfikowanych kategoriach wiekowych) trenujący w szkółce muszą być potwierdzeni oraz zarejestrowani w systemie zarządzania szkółką piłkarską i przypisani do odpowiednich drużyn.

Szkółka ze złotym certyfikatem zobowiązana jest również do posiadania i realizowania autorskiego programu szkolenia. Program ten musi być zweryfikowany i zatwierdzony przez trenerów monitorujących zatrudnionych w PZPN.

Dla każdej drużyny wymagane jest prowadzenie dziennika treningowego z informacjami na temat m.in. ewidencji zawodników, terminów ważności badań lekarskich, listy obecności na zajęciach, wyników testów piłkarsko-motorycznych, statystyk z zawodów, wykazu kontuzji/chorób itd.

Trener musi posiadać na każdych zajęciach plan treningowy oraz konspekt treningowy.

Jak widać, najwyższy poziom wymaga od szkółki najwyższych standardów zarówno w aspekcie infrastruktury, jak i zatrudnianych trenerów. Dodatkowe informacje o każdym z tych kryteriów znajdują się na stronie www2.laczynaspilka.pl/certyfikacja, która pomoże wam zarejestrować własną szkółkę w programie.

Źródło informacji: PZPN

 


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *