60 zestawów do teleopieki dla mieszkańców Koła w wieku powyżej 65. roku życia (wraz ze sprawowaniem usługi całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu) nabyła Gmina Miejska Koło dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa, z funduszu przeciwdziałania COVID-19, Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na rok 2022. Zamówienie realizowane zostało z funduszu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu pn. „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2022 oraz Uchwały Nr XLIX/508/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Opaska Bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Koło” na rok 2022. Kwota, za którą zakupiono urządzenia, to 38 710,80 zł brutto. Program w Kole realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Seniorzy po odebraniu urządzeń podpisali umowy, dokonali aktywacji opasek i przeszli szkolenie z ich obsługi. Będą ich używać nieodpłatnie. Przyznali, że to najmilszy podarunek na święta, jaki mogli otrzymać. Wiedząc, że ktoś czuwa nad ich stanem zdrowia, będą się czuć bezpieczniej. Podziękowali włodarzowi gromkimi brawami. – Po raz kolejny udało się pozyskać zestawy do teleopieki ze środków zewnętrznych – przyznał włodarz. – To jeszcze nie koniec, udało się pozyskać pieniądze na zakup opasek z jeszcze innego programu, w nowym roku będę miał dla kolskich seniorów następne zestawy do rozdysponowania. Będę zabiegał o objęcie programem wsparcia wszystkich, którzy takiej ochrony potrzebują.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *