Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” gorąco zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji dla Kół Gospodyń Wiejskich „KGW – Liderki wsi” w 2023 roku. Fundacja skoncentruje się w tym roku głównie na tematyce ekologicznej, która będzie przewodnią myślą podczas tego wydarzenia.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września br. w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. Program wydarzenia zakłada dwie panelowe dyskusje: „Eko-współpraca” z udziałem ekspertów i przedstawicieli partnerów oraz „Eko-KGW” z udziałem przedstawicielek zaproszonych Kół Gospodyń Wiejskich, a oba będą skupiać się na działaniach prośrodowiskowych na terenach wiejskich.

Konferencja zapewnia warsztaty dotyczące różnych aspektów zarządzania Kołem Gospodyń Wiejskich, w tym zarządzania finansami, obowiązków sprawozdawczych, aktywizacji mieszkańców, pobudzania zaangażowania członków, rozwiązywania konfliktów między członkami, pozyskiwania środków finansowych na działalność Koła, promocji KGW w mediach społecznościowych oraz budowania świadomości ekologicznej, co jest szczególnie ważne dla wsi i pozwala na aktywne działanie w najbliższym otoczeniu.

Na Konferencji zostaną rozdane granty dla Kół Gospodyń Wiejskich, które zwyciężyły w Programie Grantowym „Eko-Gospodyni”, prowadzonym przez Fundację „Pomaganie krzepi”. Fundacja przeznaczyła na ten cel 100 000 zł.

Z wielką przyjemnością Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” ogłasza, że Agata Kornhauser-Duda, małżonka Prezydenta RP, objęła honorowy patronat nad wydarzeniem, które organizuje.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Konferencji, zarówno program, jak i wszelkie niezbędne dane, wystarczy zajrzeć na stronę internetową Fundacji pod adresem www.pomaganie-krzepi.pl lub odwiedzić profil Facebook Fundacji „Pomaganie krzepi”.


Źródło: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *