SZANGHAJ, 4 lipca 2022 r. /PRNewswire/ — JW Therapeutics (HKEX: 2126), niezależna i innowacyjna spółka biotechnologiczna zajmująca się opracowywaniem, produkcją i komercjalizacją produktów do immunoterapii komórkowej ogłosiła rozpoczęcie badania klinicznego fazy I JWATM204 u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC).

Pierwotny rak wątroby (PLC), zwany również rakiem wątroby, jest jednym z często występujących złośliwych nowotworów przewodu pokarmowego. Ok. 85%-90% przypadków raka wątroby to rak wątrobowokomórkowy (HCC) [1]. Badanie GLOBOCAN w 2020 r. wykazało, że co roku na całym świecie diagnozuje się 906 tysięcy nowych przypadków tej choroby i 830 tysięcy spowodowanych przez nią zgonów. Oznacza to, że zajmuje ona szóste miejsce wśród nowotworów złośliwych i jest trzecią główną przyczyną śmierci z powodu nowotworów [2]. Wskaźnik przeżywalności pięciu lat u pacjentów w USA wynosił 15%-19%[3]. Wskaźnik obciążenia związanego z rakiem wątroby był szczególnie wysoki w Chinach. W tym kraju rak wątroby był czwartym najczęstszym nowotworem złośliwym i drugą główną przyczyną śmierci z powodu nowotworów, a współczynnik przeżywalności pięciu lat wyniósł zaledwie 12,1% [3]. Stosunek 1:0,9 pomiędzy zachorowalnością a śmiertelnością wskazuje na złe rokowanie raka wątroby [3], co stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia chińskiej populacji,[3],[4],. W ostatnich latach, immunoterapie reprezentowane przez inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych osiągnęły ogólny odsetek pacjentów reagujących na leczenie (ORR) na poziomie 17-20% i 15-20% odpowiednio dla leczenia pierwszego i drugiego rzutu u pacjentów z HCC [1]. Wciąż jednak pozostaje wiele wyzwań, takich jak progresja choroby po leczeniu i alternatywne tryby leczenia w przypadku nawrotu.

To pierwsze badanie JWATM204 u ludzi ma na celu ocenę bezpieczeństwa, poziomu tolerancji, toksyczności zależnej od dawki i profilu farmakokinetycznego JWATM204 u dorosłych z zaawansowanym HCC oraz zbadanie działania przeciwnowotworowego JWATM204 w populacji docelowej. Obiecujące wyniki badań przedklinicznych wskazują na potencjał dalszych badań klinicznych nad JWATM204 w zakresie leczenia HCC.

JWATM204 o dużym powinowactwie i swoistości wobec przeciwciała monoklonalnego GPC-3, opracowany na platformie ARTEMIS® T-cell jest innowacyjną terapią immunologiczną komórkami T nakierowaną na glypikan-3 (GPC-3). JW Therapeutics w 2020 r. nabyło prawa licencyjne od spółki Eureka w zakresie opracowywania, produkcji i komercjalizacji JWATM204 w Chinach (w tym w Chinach, Hongkongu, Makao i na Tajwanie) oraz w państwach członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej i zakończyło transfer techniczny i remont zakładów i sprzętu w lokalizacji produkcyjnej Shanghai Waigaoqiao.

James Li, współzałożyciel, prezes i dyrektor generalny JW Therapeutics, powiedział: „Guzy lite są kluczowym aspektem strategii produktowej JW Therapeutics. Wykorzystując naszą platformę do opracowywania technologii i produktów, tworzymy obecnie przełomowe produkty do immunoterapii komórkowej w przypadku guzów litych, na które w Chinach występuje wysoka zachorowalność i wprowadzamy te preparaty w fazę badań klinicznych”.

Literatura

[1]. 肝细胞癌免疫治疗中国专家共识,2021年,中华医学杂志2021 年12月28日第101 卷第48期

[2]. Hyuna Sung, Jacques Ferlay, Rebecca L. Siegel, i in. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries (Światowe statystyki dot. raka 2020: Szacunki GLOBOCAN w zakresie zachorowalności i śmiertelności na świecie obejmujące 36 nowotworów w 185 krajach). ACS journals. 2021, 71(3):209-249

[3]. CSCO原发性肝癌诊疗指南,2020年, 中国临床肿瘤学会指南工作委员会,人民卫生出版社

JWATM204

JWATM204, preparat o dużym powinowactwie i swoistości wobec przeciwciała monoklonalnego GPC-3, opracowany na platformie ARTEMIS® T-cell, jest innowacyjną terapią immunologiczną komórkami T nakierowaną na GPC-3 W wielu nowotworach złośliwych, w tym HCC, dochodzi do nadmiernej ekspresji GPC-3, członka rodziny integralnych błonowych proteoglikanów związanych z glypikanem, do którego ekspresji nie dochodzi lub jest niska w zdrowych organach, w tym w prawidłowej wątrobie i w przypadku marskości wątroby. Ekspresja GPC-3 występuje u 72% pacjentów z HHC1. GPC-3 działa onkogenicznie poprzez szlak Wnt [2]. GPC-3 stał się popularnym celem w przypadku HCC, ze względu na jego wysoką wrażliwość i swoistość. Oczekuje się, że platforma ARTEMIS® T cell z wewnątrzkomórkowym mechanizmem regulacji podobnym do terapii komórkami TCR-T i precyzją terapii CAR-T, znacząco obniży albo nawet wyeliminuje zespół uwalniania cytokin (CRS) związany z nadmierną aktywacją komórek T i inne zagrażające życiu działania toksyczne związane z cytokinami. Dzięki pomocy cząsteczek kostymulujących na powierzchni komórek T, możliwe jest generowanie wystarczających sygnałów aktywacji komórek T, które mogą promować ich aktywację i wzmacniać działanie przeciwnowotworowe.

Źródła:

1. Capurro M, Wanless IR, Sherman M, i in. Glypikan-3: a novel serum and histochemical marker for hepatocellular carcinoma (Noy marker surowiczy i histochemiczny raka wątrobowokomórkowego). Gastroenterology. 2003; 125:89–97.

2. Kolluri A and Ho M. The Role of Glypican-3 in Regulating Wnt, YAP, and Hedgehog in Liver Cancer (Rola glypikanu-3 w regulacji Wnt, YAP i Hedgehog w raku wątroby). Front. Oncol. 2019, 9:708.

JW Therapeutics

JW Therapeutics (HKEX: 2126) jest niezależną i innowacyjną firmą biotechnologiczną skupiającą się na opracowywaniu, produkcji i komercjalizacji produktów do immunoterapii komórkowej i dąży do zostania liderem innowacji w zakresie immunoterapii komórkowej. Założona w roku 2016 firma JW Therapeutics zbudowała światowej klasy platformę do opracowywania produktów z zakresu immunoterapii komórkowej, jak również schemat opracowywania produktów do stosowania zarówno w nowotworach krwi, jak i w przypadku guzów litych. JW Therapeutics z zaangażowaniem tworzy przełomowe, wysokiej jakości produkty do immunoterapii komórkowej i przynosi nadzieję na znalezienie leku dla pacjentów w Chinach i na całym świecie, zajmując czołową pozycję w zakresie prężnego i zgodnego ze standardami rozwoju branży immunoterapii komórkowej w Chinach. Więcej informacji na stronie www.jwtherapeutics.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsze wypowiedzi prognozujące są oparte na obecnych oczekiwaniach i przekonaniach zarządu i podlegają wielu różnym czynnikom i wątpliwościom, które mogłyby sprawić, że rzeczywiste rezultaty będą różniły się istotnie od tych opisanych w wypowiedziach prognozujących. Istotne czynniki ryzyka i niepewności obejmują czynniki przedstawione poniżej i pełniej opisane w raportach giełdy Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) składanych przez Spółkę. O ile nie stwierdzono inaczej, Spółka przekazuje te informacje na dzień ich publikacji i wyraźnie zrzeka się wszelkich obowiązków w zakresie aktualizacji tych publikowanych informacji i stosownych danych oraz składania wyjaśnień. Szczegółowe informacje na stronie internetowej firmy: www.jwtherapeutics.com/en/forward-looking-statements/.

[3] ALLEMANI C, WEIR HK, CARREIRA H, i in. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25, 676, 887 patients from 279 population-based registries in 67countries (CONCORD-2) (Globalna obserwacja przeżywalności osób chorych na raka w latach 1995-2009: analiza indywidualnych danych dla 25, 676, 887 pacjentów z 279 rejestrów populacyjnych w 67 krajach) (CONCORD-2)). Lancet, 2015, 385: 977-1010.

[4] TORRE LA, BRAY F, SIEGEL RL, i in. Global cancer statistics (Globalne statystyki dot. raka), 2012. CA Cancer J Clin, 2015, 65: 87-108.

Źródło: JW Therapeutics

Źródło informacji: PR Newswire

 


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *