Oczy to nie tylko zwierciadło duszy, ale również wskazówka do postawienia wielu diagnoz. Współczesna medycyna opiera się na licznych badaniach i hipotezach, dzięki którym specjaliści mogą lepiej zdiagnozować choroby Alzheimera, choroby serca, nerek i inne zaburzenia. Dzięki nim lekarzom będzie znacznie łatwiej wykrywać i leczyć pacjentów.

Badacze z Boston University School of Medicine odkryli, że nowoczesny skaner pozwala na precyzyjne określenie biologicznego wieku człowieka. Wynik ten ma niebagatelne znaczenie, ponieważ różni się on od wieku wskazywanego przez liczbę przeżytych lat.

„Brak odpowiednich narzędzi klinicznych i metod pomiaru pozwalających ocenić tempo starzenia się danej osoby na poziomie molekularnym to istotna przeszkoda na drodze do zrozumienia procesu starzenia się oraz do utrzymania zdrowia na jak najwyższym poziomie przez całe życie – podkreśla prof. Lee E. Goldstein, autor odkrycia. – Soczewka zawiera białka, które kumulują zmiany związane ze starzeniem się. Białka soczewki można traktować jako zapis historii starzenia się każdej osoby. Nasz skaner może odczytać ten zapis, pokazując, w jaki sposób osoba starzeje się na poziomie molekularnym” – wyjaśnia.

Nowe badanie, oparte o obserwację źrenicy, może stać się częścią rutynowej diagnostyki, wraz z innymi testami, takimi jak poziom glukozy czy gęstość kości.

Japoński zespół naukowy z Uniwersytetu Kitasato odkrył, że obserwacja źrenicy może pozwolić określić ryzyko śmierci lub powrotu do szpitala pacjentów z niewydolnością serca.

Nowe badanie ma szansę wstąpić do grona powszechnych testów diagnostycznych, które są wykorzystywane do wykrywania wielu chorób.

Naukowcy z Uniwersytetu Kitasato mają nadzieję, że ich odkrycie będzie wykorzystywane do monitorowania stanu zdrowia pacjentów z niewydolnością serca.

„Nasze wyniki sugerują, że analiza rejonu źrenicy jest nowatorskim sposobem identyfikacji pacjentów z chorobami serca o podwyższonym ryzyku zgonu lub ponownej hospitalizacji – twierdzi dr Kohei Nozaki, autor pracy opublikowanej w piśmie „ESC Heart Failure”. – Daje to możliwość lepszej interwencji i poprawy rokowań dla chorego” – uważa.

„Znalezienie lepszych sposobów identyfikacji pacjentów, którzy są bardziej narażeni na ponowną hospitalizację lub zgon, jest kluczowe” – ocenia naukowiec.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, aż 26 mln osób na całym świecie cierpi na niewydolność serca. Lekarze uważają, że prosty test okularny może pomóc diagnozować ten stan. Chodzi tu o ocenę źrenic – ich wielkości i szybkości reakcji na światło.

Test okularny może okazać się pomocny w wczesnym wykrywaniu niewydolności serca. Jest on prosty do przeprowadzenia i całkowicie nieinwazyjny. Zmiany w rozmiarze źrenic są bowiem wskazówką, że układ autonomiczny może działać nieprawidłowo.

Niewydolność serca jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych na świecie. Według szacunków, ponad połowa z osób cierpiących na ten schorzenie nie jest w stanie określić swojego stanu zdrowia. Dlatego też test okularny może być skutecznym narzędziem do wykrywania niewydolności serca.

Naukowcy stwierdzili, że wyniki badania wykazały zależność między zdrowiem nerek a siatkówką oka. Aby uszczegółowić wnioski, należy przeprowadzić dalsze badania, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób siatkówka może wskazywać na wczesne oznaki niewydolności nerek.

Uważa się, że stan naszych nerek można ocenić, biorąc pod uwagę siatkówkę oka. Obecnie trwają badania dotyczące tego zagadnienia, które mają na celu ustalenie, w jaki sposób siatkówka może wskazywać na wczesne oznaki niewydolności nerek. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że istnieje związek między ryzykiem zachorowania na niewydolność nerek a wiekiem siatkówki oka. Im większy jest rozstrój między wiekiem biologicznym a metrykalnym, tym większe jest ryzyko.

Dlatego ważne jest, aby regularnie wykonywać badania siatkówki oka. To nie tylko pozwoli ocenić jakość widzenia, ale także wykryć ewentualne problemy zdrowotne, takie jak niewydolność nerek. Specjalista może wykryć nieprawidłowości i zalecić leczenie w odpowiednim czasie, zmniejszając ryzyko poważnych powikłań.

„Podsumowując, można powiedzieć, że różnica wieku siatkówki, jako wskaźnik starzenia biologicznego, był istotnie powiązany z wystąpieniem niewydolności nerek i może mieć potencjał w identyfikacji osób o podwyższonym ryzyku jego wystąpienia. Konieczne są dalsze badania w celu sprawdzenia związku dynamicznych zmian wieku siatkówki z rozwojem niewydolności nerek, w celu oceny wartości predykcyjnej tej metody” – zastrzegają naukowcy w pracy opublikowanej na łamach „American Journal of Kidney Diseases”.

Nowe badania wykonane na Uniwersytecie Medycznym w St. Louis wykazały, że proste badanie oczu może stać się skuteczną metodą wczesnego wykrywania choroby Alzheimera. Naukowcy odkryli, że śledziona w oku – część, która rozprasza światło – jest znacznie mniejsza u osób cierpiących na tę chorobę.

Badanie tego czynnika może stanowić szybkie i bezinwazyjne narzędzie wykrywania choroby Alzheimera. Oznacza to, że możliwe jest wykrycie objawów choroby jeszcze przed wystąpieniem jej skutków – i zapewnienie pacjentom dostępu do wczesnego leczenia.

Nowe badania wykazały, że proste badanie oka może stać się skutecznym narzędziem wczesnego wykrywania choroby Alzheimera. Śledziona w oku, która jest odpowiedzialna za rozpraszanie światła, jest znacznie mniejsza u osób cierpiących na tę chorobę. Takie badanie daje szansę wykrycia objawów choroby jeszcze przed wystąpieniem jej skutków, co umożliwia wczesne leczenie pacjentów.

Badania na Uniwersytecie Medycznym w St. Louis wykazały, że beta-amyloid, białko wadliwe gromadzące się w mózgu, odkłada się także w siatkówce oka. Oznacza to, że zaburzenia w oku powstałe w wyniku tego złogu białka mogą stać się jednym z wskaźników choroby Alzheimera.

Więcej badań jest potrzebnych, aby potwierdzić skuteczność tej metody wykrywania choroby. Niemniej jednak wyniki badań są bardzo obiecujące i dają nadzieję na skuteczne wykrywanie choroby Alzheimera za pomocą badania oczu.

Badacze z University of California, San Diego wykonali niewielkie, pilotażowe badanie, które wykazało, że potencjalnie toksyczne białko może być wykryte w oku, zanim pojawią się jakiekolwiek widoczne symptomy choroby.

„Posłużyliśmy się danymi na temat małej grupy ochotników uczestniczących w badaniu przesiewowym. Składała się ona ośmiu pacjentów – mówi prof. Robert Rissman, autor eksperymentu. – Jednak uzyskane wyniki są zachęcające. Sugerują bowiem, że możliwe jest wykrycie początku, śledzenie postępów oraz badanie morfologii choroby Alzheimera” – dodaje.

Dzięki takim badaniom mamy już wyraźną wizję, jak wygląda przyszłość. Oczywiście, aby dokładnie zrozumieć, jak wiek siatkówki wpływa na długość życia, nadal potrzeba kolejnych, szeroko zakrojonych badań. Ale już teraz możemy przypuszczać, że zdrowy tryb życia i odpowiednie dbanie o nasze oczy mogą nas zaprowadzić w bardzo daleką przyszłość.

Udowodniono, że dzięki technice AI możliwe jest oszacowanie ryzyka zgonu i życia danej osoby. Wykazano, że wiek siatkówki określa poziom ryzyka zgonu i wpływa na długość życia. Jednak jeszcze nie zostało wyjaśnione, dlaczego tak się dzieje.

Do tej pory uważano, że wiek siatkówki nie ma znaczenia dla długości życia człowieka. Jednakże badania przeprowadzone przez uniwersytet w Sun Jat-sena dostarczyły nowych informacji na ten temat. Zespół odkrył, że istnieje silny związek między wiekiem siatkówki i wiekiem metrykalnym człowieka, a także wpływ na długość życia. Wyniki tych badań są pomocne w dokonaniu bardziej precyzyjnych oszacowań dotyczących długości życia.

Ponadto, wyniki badań wykazały, że utrzymanie dobrego zdrowia i odpowiednie dbanie o oczy mogą mieć pozytywny wpływ na długość życia. Jednakże ważne jest, abyśmy nadal badali skuteczność tego związku, aby jak najlepiej zrozumieć jego znaczenie.

„Nasze wyniki wskazują, że różnica wieku siatkówki może stanowić potencjalny biomarker starzenia, który ściśle wiąże się z ryzykiem śmiertelności. Wskazują to na potencjał obrazu siatkówki, który można wykorzystać w przesiewowych badaniach, do oceny ryzyka. To z kolei oznacza możliwość wprowadzenia zawczasu odpowiednich interwencji” – piszą naukowcy w swojej publikacji.

Naukowcy opublikowali szereg doniesień dotyczących wieku biologicznego, niewydolności serca, zdrowia nerek, choroby Alzheimera oraz ryzyka zgonu. Linki do tych doniesień można znaleźć w Serwisie Zdrowie:

Doniesienie na temat wieku biologicznego: https://www.eurekalert.org/news-releases/766139 

Doniesienie na temat pacjentów z niewydolnością serca: https://www.eurekalert.org/news-releases/539015 

Doniesienie na temat zdrowia nerek: https://www.eurekalert.org/news-releases/973442 


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *