Premier Jarosław Kaczyński postanowił odpowiedzieć na apele polskich pacjentów i ekspertów dotyczące obniżenia wieku dostępu do bezpłatnych leków. Podczas konwencji PiS zapowiedział, że od teraz młodsi seniorzy będą mieli możliwość otrzymywania refundowanych leków. Jego decyzję poparło ponad 50 organizacji, które wystosowały apel do Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Temat ten został szeroko omówiony podczas debaty „W trosce o polskich seniorów”, gdzie poruszono również inne wyzwania w opiece senioralnej.

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” postanowiła wyrazić szacunek dla wszystkich opiekunów osób starszych, zorganizowując debatę ekspercką „W trosce o polskich seniorów”. Uczestnicy, w skład których weszli eksperci z dziedziny polityki społecznej, dyskutowali na tematy dotyczące najważniejszych potrzeb i problemów osób starszych, a także rozważali najlepsze sposoby ich rozwiązania.

Analiza przeprowadzona przez Koalicję w sierpniu 2022 r. wykazała, że konieczność oszczędzania miała wpływ na decyzje ponad 80% ankietowanych, którzy choć raz nie wykupili leku. Dodatkowo, wydatki na leki obciążały budżety domowe aż 95% osób starszych.

„Teraz przygotowaliśmy kolejne badanie – mówi Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji. – Ponad 98 proc. respondentów odpowiedziało w nim, że sytuacja gospodarcza odbija się na codziennym funkcjonowaniu osób starszych. Zwracali szczególną uwagę na ceny leków (82 proc.), trudności w dostępie do wizyt lekarskich (68 proc.) i świadczeń medycznych (65 proc.)”.

Niepokojące dane demograficzne są niezaprzeczalne – widzimy, że społeczeństwo się starzeje, co oznacza, że system opieki zdrowotnej będzie musiał stawić czoła coraz większym wyzwaniom w zakresie opieki nad seniorami. To zdają sobie sprawę zarówno pacjenci, jak i eksperci medyczni czy przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Ponad połowa seniorów, którzy uczestniczyli w badaniu, stwierdziła, że nie może sobie pozwolić na regularne leczenie. Okazuje się, że często rezygnują z wykupienia leków, aby zaoszczędzić pieniądze.

Seniorzy oszczędzają na lekach 

Koalicja rozpoczęła badania, które wykazały, że seniorzy zmuszeni są rezygnować z wykupienia leków ze względu na ograniczenia finansowe. Większość badanych przyznała, że nie mogą sobie pozwolić na ich regularną konsumpcję.

Statystyki wskazują, że ponad połowa seniorów rezygnuje z leków, aby zaoszczędzić pieniądze. Taka sytuacja rodzi poważne konsekwencje dla zdrowia i odporności badanych osób.

„Seniorzy, którzy do nas trafiają, są zwykle w przedziale wiekowym 70-80 plus. Jeśli chodzi o leki, to często rezygnują z ich kupowania. Kilka razy miałam do czynienia z sytuacją, kiedy nagle stan zdrowia podopiecznego bardzo się pogorszył. Potem okazywało się, że on nie wykupił leków i potrzebna jest opieka i pomoc medyczna” – mówiła podczas debaty Agnieszka Sawka, kierownik Domu Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

„Nie może być tak, żeby pacjent wybierał między kosztami utrzymania a lekami. Dużo już zrobiono, by sytuacja była lepsza, ale powinniśmy dążyć do tego, by żaden polski senior nie miał dylematu, czy kupić leki, które są mu niezbędne, czy jedzenie, czy zapłacić za czynsz, energię czy wodę. Wierzę, że wszyscy interesariusze działają w tym kierunku, by tę kwestię rozwiązać” – deklarował minister Błażewicz. 

Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, omówił sytuację i zaznaczył, że wystosowanie apelu było odpowiedzią na postulaty środowiska i obawy dotyczące dostępu do leków dla młodych seniorów.

Minister Zdrowia wysłuchał postulatów środowiska i zadeklarował, że sytuacja zostanie wyjaśniona i wypracowane zostaną odpowiednie rozwiązania.

Grzegorz Błażewicz podkreślił, że dostęp do opieki zdrowotnej dla młodszych seniorów jest ważnym elementem zdrowia publicznego, dlatego też wystosowanie apelu było odpowiedzialnym krokiem w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla pacjentów.

Rada Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta wyraziła swoją wdzięczność Ministrowi Zdrowia za wysłuchanie postulatów środowiska i jego deklarację dotyczącą wypracowania odpowiednich rozwiązań.

Grzegorz Błażewicz dodał, że Rada Organizacji Pacjentów będzie nadal monitorować sytuację i wspierać Ministerstwo Zdrowia w procesie wypracowywania korzystnych rozwiązań dla seniorów.

Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, wyraził nadzieję, że dzięki wystosowanemu apelowi, Ministerstwo Zdrowia wypracuje jeszcze bardziej dostępne i dostosowane do potrzeb młodszych seniorów rozwiązania w zakresie dostępu do bezpłatnych leków.

Minister Zdrowia zadeklarował, że kwestia poszerzenia dostępu do bezpłatnych leków dla młodszych seniorów zostanie wyjaśniona i wypracowane zostaną odpowiednie rozwiązania. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wyraziła poparcie dla tego postulatu.

Grzegorz Błażewicz wyraził przekonanie, że wystosowany apel pozwoli na uzyskanie najlepszych rozwiązań dla seniorów 70 plus, którym będzie możliwy dostęp do bezpłatnych leków. Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta zaznaczył też, że Rada Organizacji Pacjentów będzie nadal wspierać Ministerstwo Zdrowia w procesie wypracowywania najkorzystniejszych rozwiązań dla pacjentów.

Organizacja Pacjentów dziękuje Ministerstwu Zdrowia za wysłuchanie postulatów środowiska i zadeklarowaną chęć wypracowania odpowiednich rozwiązań, które zapewnią młodszym seniorom dostęp do bezpłatnych leków.

„Liczba leków dla seniorów powinna być zwiększona, podobnie jak powinno być wdrożone rozwiązanie dotyczące darmowych leków od 70. roku życia. Faktycznie widzimy, że pacjenci nie wykupują leków, widzimy też ogromną wielolekowość, z którą się spotykamy” – mówiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. 

„To, co jest najbardziej istotne dla mnie i mojej formacji, to że seniorzy są oczkiem w głowie i myślę, że nie będę musiała szczególnie przekonywać ani Ministerstwa Zdrowia, ani Ministerstwa Polityki Społecznej do działań na rzecz seniorów” – podkreśla Barbara Dziuk.

„Bardzo nas cieszą te deklaracje – skomentowała na gorąco Magdalena Osińska-Kurzywilk. – Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac legislacyjnych nad projektem, tak aby mógł faktycznie wejść w życie od przyszłego roku”.

Posłanka Barbara Dziuk wyraziła radość z faktu, że jej postulat wsparcia osób starszych został szybko wprowadzony w życie. Zaznaczyła, że projekt senioralny pozwoli starszym osobom na godne życie i korzystanie z bezpłatnych leków.

Nowe przepisy zakładają, że osoby od 65 roku życia będą miały dostęp do bezpłatnych leków. Seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych leków w aptekach w całej Polsce. Dotyczy to zarówno leków z zakresu refundacji, jak i leków dostępnych bez recepty.

Minister Zdrowia, Adam Niedzielski, wyraził przekonanie, że wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób starszych pomogłoby w poprawie stanu zdrowia seniorów. Zapewnił, że Rada Ministrów zadba o to, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać jak najszybciej.

Posłanka Barbara Dziuk podkreśliła, że wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób starszych to ważny krok w kierunku godnego życia seniorów. Zaznaczyła, że nowe przepisy pozwolą starszym osobom na zdobycie dostępu do niezbędnych leków.

Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przyznał, że projekt senioralny został zrealizowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zapowiedział, że rząd będzie nadal wspierać osoby starsze, aby miały one godne życie.

Już niedługo seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych leków. Projekt senioralny jest ważnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia starszych osób. Rząd służy wsparciem osobom starszym, aby miały one godne życie.

„Te projekty będą przyjęte przez rząd i uchwalone przez Sejm jeszcze w tej kadencji” – zadeklarował.

Obecne pokolenie seniorów jest jednym z najważniejszych wyzwań społecznych w Polsce. Aby pomóc w zrozumieniu problemu, badanie opinii przeprowadzone przez niesamodzielnym.pl ujawniło szereg czynników, które negatywnie wpływają na życie seniorów. Aby zapoznać się z wynikami badania, zapraszamy do przeczytania raportu „W trosce o polskich seniorów: badanie opinii”.

Doświadczenia polskich seniorów są niezwykle ważne, aby zrozumieć wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. Badanie przeprowadzone przez niesamodzielnym.pl umożliwiło nam zdobycie szczegółowej wiedzy na temat tego, jak działają czynniki społeczne, ekonomiczne i zdrowotne, które wpływają na ich życie. Raport „W trosce o polskich seniorów: badanie opinii” zawiera wyniki tego badania, a także rekomendacje dla działań naprawczych. Zachęcamy do jego przeczytania!

Polscy seniorzy stanowią ważny aspekt naszej społeczności i trzeba o nich dbać. W celu zrozumienia wyzwań, z jakimi borykają się polscy seniorzy, niesamodzielnym.pl przeprowadziło badania wśród nich. Wyniki tego badania i rekomendacje dla działań naprawczych zostały opublikowane w raporcie „W trosce o polskich seniorów: badanie opinii”. Przeczytaj go i dowiedz się, jak możesz pomóc w poprawie ich sytuacji!

Skontaktuj się z prezesem Koalicji, Magdaleną Osińską-Kurzywilk, pod numerem telefonu 602-641-938 lub adresem e-mail m.osinska-kurzywilk@niesamodzielnym.pl.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *