Czytanie regularne przez rodziców jest kluczowe dla przyszłości dziecka. Rodzinne czytanie buduje poczucie wolności i sprawczości, wzmacnia autentyczne partnerstwo i buduje głęboką relację między mężczyzną a dzieckiem. Dlatego tak ważne jest, aby tata, wujek lub opiekun również czytali. Kampania #TataTeżCzyta2024 Fundacji Powszechnego Czytania i wydawnictwa Tatarak stawia sobie za cel odpowiedzieć na te pytania.

Kampania ma na celu promowanie czytania dzieciom, szczególnie przez ojców i opiekunów. W ramach kampanii udostępniony zostanie darmowy poradnik dla rodziców i opiekunów pod tytułem „Supermoc książek #TataTeżCzyta2024”. Ambasadorami kampanii są znane osobowości, takie jak Łukasz Dominiak, Łukasz Jurkowski, Kamil Nowak, Marcin Perfuński, Wiesław Nowobilski, Katarzyna Zielińska, Anna Czartoryska-Niemczycka, Magda Kordaszewska i Joanna Flis. Akcję wsparli również Anna i Robert Lewandowscy.

Według badań Biblioteki Narodowej, panowie sięgają po lekturę znacznie rzadziej niż kobiety (odpowiednio 36% i 50%). Podobnie, 53% kobiet lubi czytać, podczas gdy odsetek ten wynosi 36% wśród mężczyzn. Różnice w postawach czytelniczych między płciami nie zależą tylko od poziomu wykształcenia czy czasu poświęconego na jego zdobywanie.

„Kluczowe znaczenie mają też różne modele socjalizacji do czytania w środowisku rodzinnym. Ukształtowane w dzieciństwie i wczesnej młodości postawy w tej dziedzinie rzutują na zachowania późniejsze. Brak męskiego czytającego wzorca to jedna z przyczyn porzucania czytelniczych nawyków przez chłopców” – podkreśla dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Aktywne zaangażowanie mężczyzn w socjalizację czytelniczą w środowisku rodzinnym sprzyja wyrobieniu i utrwaleniu czytelniczych postaw.

#TataTeżCzyta… ponieważ czytanie to klucz do rozwoju. Badania z różnych dziedzin potwierdzają, że czytanie od najmłodszych lat ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie i sukces życiowy, co przekłada się na rozwój społeczny i ekonomiczny.

„Wolność w tym haśle rozumiemy jako zbudowane dzięki czytaniu samoświadomość i kompetencje, które umożliwiają dziecku stawanie się kim chce – daje mu prawdziwą wolność wyboru drogi życiowej i ścieżki zawodowej. Chcemy, by każde dziecko w Polsce miało taką szansę – rodzinne czytanie temu służy” – podkreśla Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. 

Poradnik „Supermoc książek #TataTeżCzyta2024” to darmowy przewodnik dla rodziców i opiekunów, który zawiera informacje na temat korzyści płynących z czytania dzieciom na różnych etapach rozwoju oraz metody czytania. Można go znaleźć online na stronie www.tatatezczyta.pl.

Współpracując z czołowymi polskimi dystrybutorami i wydawcami, organizatorzy przygotowali poradnik „Supermoc książek #TataTeżCzyta2024” w nakładzie ponad 50 tys. egzemplarzy, który trafi bezpłatnie do wybranych księgarń, bibliotek, przedszkoli i szkół na terenie całej Polski. Na stronie TataTeżCzyta.pl znajdują się m.in. scenariusze zajęć dla dzieci do pobrania i wykorzystania, a rodzice mogą czerpać inspiracje z książek polecanych przez wydawców.

Kampania #TataTeżCzyta obejmuje spot z udziałem ambasadorów akcji, kampanię telewizyjną, outdoorową, reklamę radiową, kampanię w mediach społecznościowych oraz marketing influencerów.

Kampania będzie trwać do 23 czerwca, a jej formuła jest otwarta dla wszystkich chętnych do włączenia się. Organizatorzy zachęcają do udziału oraz do pobierania i wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie TataTeżCzyta.pl.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *