Co roku w Polsce diagnozuje się około 1100-1200 nowych przypadków nowotworów złośliwych u dzieci. Jednak coraz więcej dzieci udaje się wyleczyć, aż 70-80 procent. Podobnie w USA, statystyki pokazują, że coraz mniej dzieci i młodzieży umiera z powodu nowotworów.

Według danych Amerykańskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) odnotowano spadek wskaźnika zgonów z powodu raka wśród dzieci i młodzieży do 19. roku życia o 24% w okresie 2001-2021 (z 2,75 do 2,10 na 100 tys. osób).

W Polsce rocznie wykrywa się 1100-1200 nowych przypadków nowotworów złośliwych u dzieci, jednak udaje się coraz więcej z nich wyleczyć. Częstość występowania różnych typów nowotworów u dzieci różni się od populacji dorosłej, przy czym najczęstszym nowotworem jest białaczka, a następnie guzy mózgu.

Według prof. Anny Raciborskiej, onkologa dziecięcego z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, wyleczalność nowotworów u dzieci w Polsce wynosi obecnie około 70-80 proc., co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z chorobą u dorosłych. Im wcześniej rozpoznana zostanie choroba, tym większe są szanse na powrót do zdrowia młodych pacjentów.

W ostatnich latach dokonano znacznego postępu w leczeniu niektórych nowotworów, takich jak ostrej białaczki limfoblastycznej, przewlekłej białaczki szpikowej i nerczaka zarodkowego, osiągając pięcioletnie przeżycie wolne od choroby na poziomie ponad 96 proc. W przypadku chłoniaków nieziarniczych współczynnik ten wynosi około 80 proc., a w przypadku ziarnicy złośliwej – 90 proc. W leczeniu mięsaków tkanek miękkich, u pacjentów z zlokalizowaną postacią choroby, uzyskuje się wyleczenie na poziomie 70-80 proc., a w nowotworach pierwotnych kości – na poziomie 60-65 proc. Podobne wyniki (około 70 proc.) osiąga się obecnie w leczeniu guzów ośrodkowego układu nerwowego.

Poprawa wyników u dzieci została osiągnięta dzięki wprowadzeniu innowacyjnych terapii opartych na nowych lekach i mechanizmach działania, takich jak immunoterapia i leczenie celowane. Realizacja tych terapii była możliwa dzięki uzyskaniu grantów na badania niekomercyjne ze środków Agencji Badań Medycznych.

Postęp w dziedzinie immunoterapii i transplantologii komórek hematopoetycznych znacząco zwiększa szanse na wyleczenie dzieci z ostrymi białaczkami czy zespołami mielodysplastycznymi. Dostęp do nowoczesnej terapii wspomagającej uległ znacznej poprawie, co obejmuje profilaktykę oraz leczenie wczesnych i późnych powikłań terapii onkologicznej. Terapia CAR-T, wprowadzona we wrocławskiej klinice dziecięcej od 2020 roku, dała nową nadzieję na życie prawie 40 chorym. Wciąż dokonujemy postępów, coraz częściej stosując skuteczne i mniej toksyczne leczenie celowane. – powiedział prof. Krzysztof Kałwak kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu (tzw. „Przylądek Nadziei”) w rozmowie z Serwisem Zdrowie.

Spadek umieralności nie jest jednak równomierny wśród wszystkich grup wiekowych i demograficznych, największy wpływ ma on na dzieci poniżej 9 lat.

Niestety, w ciągu ostatnich dwudziestu lat niewiele postępu zanotowano w leczeniu dzieci z rozsianą postacią mięsaka Ewinga lub mięsaka kościopochodnego, a także z uogólnioną alveolarną postacią rozsianego mięsaka prążkowanokomórkowego lub glejakiem pnia mózgu. Często oporność na standardową chemioterapię i/lub radioterapię oraz brak badań klinicznych wynikających z braku znanych celów molekularnych stoją na przeszkodzie postępom w leczeniu. Konieczne jest rozwijanie badań nad biologią komórek nowotworowych, aby opracować skuteczne terapie personalizowane. Istnieje także nadzieja, że wkrótce immunoterapia i leczenie ukierunkowane molekularnie staną się standardem w opiece nad pacjentami z chorobami nowotworowymi. Należy również zauważyć, że częstość występowania różnych typów nowotworów zmienia się wraz z wiekiem, przy czym szczyt zachorowań na nowotwory o lepszych rokowaniach zazwyczaj przypada na dzieci poniżej 9. roku życia, a w wieku młodzieńczym zwiększa się częstość zachorowań na mięsaki tkanek miękkich i guzy kości, gdzie wyniki leczenia są gorsze.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".