70 lat istnienia największego naukowego towarzystwa medycznego to doskonała okazja do podsumowania głównych osiągnięć w dziedzinie kardiologii. Inauguracja jubileuszu działalności PTK to czas dyskusji o przyszłości i kierunkach rozwoju tej dziedziny w Polsce, również z udziałem osób odpowiedzialnych za krajowy system ochrony zdrowia. Eksperci Towarzystwa podkreślają, że jubileusz PTK to przede wszystkim święto pacjentów. Zaproszeni goście do udziału w konferencji nie mają wątpliwości co do potrzeby dialogu i współpracy.

Zarys historyczny

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, zrzeszające ponad 5000 ekspertów, 17 oddziałów terenowych, 7 asocjacji i 14 sekcji, oraz elitarny „Klub 30”, ma za sobą 70 lat pracy na rzecz rozwoju kardiologii w Polsce. Od 1956 roku PTK jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i odgrywa aktywną rolę w budowaniu świadomości na temat kardiologii. Organizacja ta ma na swoim koncie tysiące naukowych opracowań, wytycznych i rekomendacji, które przyczyniają się do poprawy opieki nad pacjentami w Polsce.

„Polskie Towarzystwo Kardiologiczne to prężnie działająca organizacja, która integruje środowisko eksperckie po to, aby wspólnie pracować nad poprawą jakości opieki kardiologicznej. Z uwagi na rozwój chorób cywilizacyjnych, medycyna stale musi nadążać za tymi wyzwaniami, dlatego od 70-ciu lat Towarzystwo nie zwalnia tempa. Przeciwnie, pracujemy jeszcze bardziej dynamicznie, aby móc precyzyjnie określać bieżące wyzwania. Stawiamy takie cele, których osiąganie służy polskim pacjentom. Jednym z ostatnich rozwiązań jest opracowanie dziesięciu kluczowych, niezaspokojonych w naszej ocenie potrzeb w kardiologii” – mówi prof. Robert Gil, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dekalog polskiej kardiologii

Choroby serca wciąż są jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Średnia długość życia Polaków jest krótsza o około 4 lata w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. W ostatnich latach sytuacja się pogorszyła, z powodu chorób serca i układu krążenia umiera ponad 45% Polaków, głównie z powodu nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, palenia papierosów, otyłości i cukrzycy. Aż połowa z 11 mln Polaków cierpiących na nadciśnienie tętnicze nie jest tego świadoma. Podwyższony poziom cholesterolu zwiększa ryzyko miażdżycy i udaru. Palenie tytoniu i otyłość stanowią wyzwanie w leczeniu pacjentów kardiologicznych i są uznane za epidemię XXI wieku.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przedstawiło „Dekalog polskiej kardiologii na lata 2023-2025”, który wskazuje kluczowe obszary do natychmiastowej poprawy. Eksperci ostrzegają, że zaniedbanie tych kwestii skutkować będzie pogorszeniem stanu zdrowia i jakości życia Polaków, a także narastaniem problemów w systemie ochrony zdrowia.

Ekspertów zidentyfikowało dziesięć kluczowych obszarów, w tym pełne wdrożenie Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Konieczne jest również zaktualizowanie wycen w dziedzinie kardiologii, zwłaszcza kardiologii inwazyjnej, oraz skuteczna refundacja procedur, które poprawiają rokowania pacjentów. Ważne jest utrzymanie zdolności do pracy pacjentów w jak najlepszym stanie, co przynosi korzyści zarówno dla nich, jak i dla gospodarki kraju. Ponadto należy wprowadzić szybką ścieżkę refundacyjną dla nowych wyrobów medycznych i technologii lekowych, a także przyjąć kryteria leczenia hipercholesterolemii zgodne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i połączyć je z programem KOS-zawał.

Eksperci PTK postulują stworzenie systemu umożliwiającego kardiologom szkolenie i nabywanie kompetencji w samodzielnym wykonywaniu i ocenianiu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w zakresie kardiologii. Wskazują również na potrzebę stworzenia narodowego programu dla pacjentów ze wstrząsem kardiogennym oraz po nagłym zatrzymaniu krążenia. Dekalog wymaga także systemu diagnostyki genetycznej dla kardiologii oraz wsparcia rozwoju kardiologii dziecięcej w Polsce. Zarząd PTK podkreśla konieczność współpracy wielu środowisk i usprawnienie funkcjonowania samego Towarzystwa w celu realizacji tych celów.

Debata o przyszłości kardiologii

Podczas jubileuszowej konferencji prasowej PTK odbyła się debata na temat przyszłości kardiologii w systemie ochrony zdrowia. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta, a także organizacje pacjenckie, którzy razem wypracowali rekomendacje dla rozwoju tej dziedziny medycyny.

„wysiłkiem ekspertów stworzyliśmy doskonale funkcjonujący system wspierania pacjentów kardiologicznych i teraz należy urealnić wyceny świadczeń i tym samym zapewnić pacjentom jeszcze większe bezpieczeństwo. Choroby kardiologiczne są dla nas ważne” – powiedział Wiceminister Zdrowia.

„Trzeba skupić się na profilaktyce kardiologicznej opartej o POZ. To już jest i zaczyna sprawnie działać. Potrzebna jest też szeroko zakrojona współpraca specjalistów kardiologii ze specjalistami medycyny rodzinnej’ – dodał dr Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia było reprezentowane przez Sekretarza Stanu Wojciecha Koniecznego, który podkreślił, że:

Uczestnicy dyskusji zgadzali się co do tego, że kluczową rolę w rozwoju kardiologii w Polsce odgrywa profilaktyka pierwszorzędna i wtórna.

W dyskusji wzięli udział liczni Parlamentarzyści z sejmowej i senackiej komisji zdrowia. Beata Małecka-Libera – przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia zauważyła, że mimo spektakularnego rozwoju kardiologii w ostatnich latach, nadal największą grupę chorych stanowią pacjenci z chorobami serca i układu krążenia.

„Choroby serca i układu krążenia zbierają śmiertelne żniwo – największe. Około połowa zgonów to właśnie choroby serca i układu krążenia. Za mało stawiamy na profilaktykę i prewencję, w tym również na wszelkie czynniki ryzyka. Dobra prewencja powinna być kluczem i priorytetem również dla PTK. Nakłady finansowe na narodowe programy to są pieniądze przede wszystkim na leczenie, a nie prewencję. Budujmy prewencję. Liczę również, że pomiędzy poszczególnymi towarzystwami nastąpi prawdziwy dialog i interdyscyplinarne podejście do zarządzania ochroną zdrowia” – dodała senator Małecka-Libera.

Marzanna Bieńkowska, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, podkreśliła konieczność dostępu do nowoczesnych metod leczenia w kardiologii. Wskazała również, podobnie jak inni goście, na potrzebę wsparcia profilaktyki kardiologicznej i sugestię wykonywania diagnostyki w ramach medycyny pracy.

„Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Ministerstwa Edukacji o wdrożenie w nauczanie szkolne przedmiotu z zakresu zdrowia. Warto zaopiekować się młodymi pacjentami, którzy wchodzą w dorosłe życie obciążeni chorobą kardiologiczną. Potrzeb jest wiele, biuro Rzecznika Praw Pacjenta jest otwarte na współpracę z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym i współpracę na rzecz chorych” – dodała Bieńkowska.

Agnieszka Wołczenko, przedstawicielka Porozumienia Organizacji Kardiologicznych, podkreśliła znaczenie chorób serca oraz obciążenia pacjentów z nimi związane.

Podczas konferencji eksperci zwrócili uwagę na potrzebę zwiększonej świadomości społecznej dotyczącej zdrowia serca i układu krążenia, co może przyczynić się do zmniejszenia obciążeń pacjentów z tych schorzeń.

„Choroby serca to pierwszy zabójca Polaków. Cieszę się, że Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem. Pacjent kardiologiczny to przeważnie pacjent z wielochorobowością. To są miliony ludzi. Pacjent jednak trochę błądzi w systemie, dlatego cieszy mnie i dekalog PTK i deklaracje decydentów, aby uprościć ścieżkę pacjenta kardiologicznego w systemie ochrony zdrowia. Dla nas istotą rzeczy jest dostępność do diagnostyki i do specjalisty oraz wszystkich możliwych technologii potrzebnych do godnego leczenia i życia” – zwróciła uwagę przedstawicielka pacjentów.

W trakcie debaty głos zabrał poseł Grzegorz Napieralski, reprezentujący sejmową Komisję Zdrowia. Podkreślił on, że kardiologia została pominięta w pierwotnym planie debaty publicznej i należy przywrócić ją na jej właściwe miejsce.

„Kwestie ratujące życie i przedłużające życie to powinien być priorytet. Potrzebne są inwestycje w kardiologię po to, aby polepszać życie pacjentów. Kardiologia powinna wrócić do głównego nurtu debaty publicznej. Deklaruję pełną współpracę z ramienia komisji zdrowia. Wy – eksperci, leczycie, my budujemy dobre ramy systemowe do tego, aby wspierać chorych i specjalistów” – dodał Napieralski.

Rekomendacje dla rozwoju kardiologii

Podsumowując debatę, uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie rekomendacji dotyczących rozwoju kardiologii.

Wiceminister Konieczny podkreślił konieczność promocji profilaktyki pierwotnej i wtórnej jako kluczowego elementu rozwoju kardiologii. Unowocześnienie tej dziedziny medycyny poprzez zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnych metod leczenia jest niezbędne – zaznaczył. Senator Małecka-Libera również podkreśliła wagę profilaktyki wielochorobowości u pacjentów kardiologicznych oraz równy dostęp do leczenia dla wszystkich chorych.

Naczelnik NFZ, Karaszewski, zasugerował, że dla dziedziny kardiologii kluczowe jest skupienie się na opiece koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, profilaktyce oraz holistycznym podejściu do leczenia pacjentów z chorobami serca.

Marzanna Bieńkowska podkreśliła, że kluczowym celem na przyszłość jest edukacja zdrowotna od najwcześniejszego dzieciństwa oraz promowanie narzędzi, które zmotywują specjalistów do zainteresowania się kardiologią dziecięcą.

Propozycja dyrektora Bieńkowskiej związanego z jubileuszem PTK „Dzieci naszą przyszłością – zadbajmy o ich serca. Rok 2024 rokiem Kardiologii Dziecięcej” została zaakceptowana. Eksperci z Towarzystwa dostrzegają pilną potrzebę rozwijania kardiologii dziecięcej, dlatego jubileuszowy rok obchodów będzie poświęcony właśnie tej dziedzinie.

Agnieszka Wołczenko podkreśliła potrzebę współpracy i dialogu pomiędzy różnymi środowiskami jako kluczowe elementy zapewniające najlepsze rozwiązania dla chorych, również pod względem ekonomicznym.

„Dobrze będzie wtedy, kiedy głos środowiska będzie wysłuchany. PTK wychodząc naprzeciw wyzwaniom powołało specjalne ciało eksperckie, złożone z wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do merytorycznej pracy i współpracy ze środowiskiem zewnętrznym Będzie to ciało opiniotwórcze. Jesteśmy otwarci na dyskusje i współpracę na rzecz dobrego, jakościowego i nowoczesnego leczenia pacjentów kardiologicznych. Musimy wspierać profilaktykę, ale bez szkody dla obecnych pacjentów. Bez wątpienia potrzebna jest współpraca” – podsumował spotkanie prof. Robert Gil, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Źródło: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".