Prawo.pl: więcej pieniędzy na Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) będą wykorzystane do wsparcia Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Według informacji portalu Prawo.pl, fundusz ten działa poza ramami ustawy budżetowej, co jest sprzeczne z konstytucją. Jednak rząd dotychczas nie przedstawił planów ani deklaracji dotyczących jego likwidacji. Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 został utworzony w celu finansowania działań przeciwdziałających epidemii oraz łagodzenia skutków kryzysu społeczno-gospodarczego. […]

Read More