Świadomi i bezpieczni: Kampania przeciw przemocy wobec starszych na Podlasiu

Świadomi i bezpieczni: Kampania przeciw przemocy wobec starszych na Podlasiu

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej woj. podlaskiego w 2021 r. wykazał, że województwo to jest jednym z najstarszych województw Polski, z rosnącą liczbą osób w wieku 65 plus. Niestety, zaczynają też narastać przypadki przemocy wobec starszych osób. Warto zwrócić uwagę, że przypadki te często nie są zgłaszane, co utrudnia oszacowanie ich skali. Badanie PolSenior2 ujawniło, że […]

Read More