Powiat Poznański: Dawcy Krwi dla dobra innych

Powiat Poznański: Dawcy Krwi dla dobra innych

Dzisiejszy dzień był szczególnie ważny dla poznańskiego samorządu, ponieważ po raz siódmy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zbierano krew. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przygotowało krwiobus, który stał na parkingu przy ul. Kraszewskiego przez kilka godzin. Zgłosiło się 31 osób, w tym 17 pracowników Starostwa Powiatowego, z których 24 oddało krew. Zebranie 10,800 […]

Read More