Oświadczenie producentów i przedsiębiorców z branży EIN

Oświadczenie producentów i przedsiębiorców z branży EIN

Chcemy jasno wyrazić nasz sprzeciw wobec sprzedaży nieletnim jakichkolwiek wyrobów nikotynowych, włącznie z papierosami elektronicznymi jednorazowego użytku, podgrzewaczami i saszetkami nikotynowymi. Jako polscy niezależni producenci i przedsiębiorcy z branży EIN, stanowczo potępiamy używanie tych produktów przez osoby nieletnie. Produkty zastępcze do palenia są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych, które używają wyrobów tytoniowych. Chcemy jasno podkreślić, […]

Read More
 Polscy pacjenci: łącząc prywatną opiekę zdrowotną z NFZ

Polscy pacjenci: łącząc prywatną opiekę zdrowotną z NFZ

Jak prywatny sektor może wspierać publiczny? Eksperci uważają, że istnieje wiele możliwości wspierania systemu opieki zdrowotnej przez sektor prywatny, m.in.: udostępnianie przez placówki prywatne swoich zasobów medycznych, wiedzy i doświadczenia, udzielanie wsparcia finansowego publicznym placówkom, organizacja wspólnych projektów badawczych, organizacja wspólnych szkoleń dla personelu służby zdrowia, wspólne tworzenie narzędzi do monitorowania jakości świadczeń. Dzięki nieustannej […]

Read More