Usprawniony system wczesnego wykrywania raka piersi: nowe możliwości dla pacjentek

Usprawniony system wczesnego wykrywania raka piersi: nowe możliwości dla pacjentek

Eksperci Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wskazują, że program przesiewowej mammografii powinien być zmieniony. Według ich propozycji należy zmodyfikować obecne granice wiekowe grupy docelowej kobiet, a także wprowadzić inne, dodatkowe zmiany. Kobiety w wieku 50 – 69 lat mają co roku prawo do bezpłatnej mammografii przesiewowej obu piersi. Natomiast jeśli w ich […]

Read More