Nowy Tomyśl: Przybywają kolejne tężnie

Nowy Tomyśl: Przybywają kolejne tężnie

Realizacja zadania Gmina Nowy Tomyśl zobowiązała się do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z założeniami Programu Inwestycji Strategicznych. Jego realizacja obejmuje następujące czynności: Budowę dwóch wolnostojących, podświetlanych tężni solankowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; Zagospodarowanie terenu, w tym głównej pergoli, dwóch parkletów z pergolami, elementów małej architektury w tym części edukacyjnej, utwardzeń terenu oraz nasadzeń; Udostępnienie […]

Read More