Dziennikarka Serwisu Zdrowie z pierwszą nagrodą

Dziennikarka Serwisu Zdrowie z pierwszą nagrodą

Beata Igielska, nasza dziennikarka, została nagrodzona I miejscem w konkursie Dziennikarz Medyczny Roku 2023 w kategorii Internet. Ta kategoria była najbardziej konkurencyjna, z ponad 600 artykułami wpłyniętymi do konkursu. Jury oceniło prace Beaty Igielskiej jako posiadające „walory edukacyjne, oparte na wiarygodnych źródłach nowoczesnej medycyny, dotyczące zagadnień prozdrowotnych, oraz wyróżniające się kreatywnym i przystępnym przekazem medialnym”. […]

Read More