Lockdown nie na zdrowie dzieci i młodzieży

Lockdown nie na zdrowie dzieci i młodzieży

W lockdownie wszystkie wskaźniki aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poszły w dół. Badanie „Młodzież a COVID 19” Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMID przeprowadził w 2021 r. Ankietę internetową wypełniło wówczas ponad 1500 dzieci. Wyniki z pandemii zostały zestawione z wynikami badania HBSC z 2018 r. Chłopcy przed covid spełniali zalecenia WHO na poziomie 18,2 […]

Read More