Zdrowie w Europie: Zagwarantowanie wsparcia na lata 2021-2027

Zdrowie w Europie: Zagwarantowanie wsparcia na lata 2021-2027

Powołanie komitetu sterującego w celu koordynacji wsparcia w ochronie zdrowia stanowi ważny krok w ramach Umowy Partnerstwa do spraw zdrowia na lata 2021-2027 zatwierdzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Komitet będzie odpowiadał za koordynację planów działań związanych z Polityką Spójności, aby wspierać programy krajowe i regionalne w zakresie zdrowia w nowej unijnej perspektywie finansowej. […]

Read More