Konferencja prasowa pt. `Podejmowane działania na rzecz poprawy sytuacji osób dotkniętych chorobami rzadkimi – Dzień Chorób Rzadkich`

Konferencja prasowa pt. `Podejmowane działania na rzecz poprawy sytuacji osób dotkniętych chorobami rzadkimi – Dzień Chorób Rzadkich`

Termin konferencji: 29.02.2024, godz. 10:00 Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości na temat chorób rzadkich, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także zainspirowanie różnych innych podmiotów do podejmowania inicjatyw. Prelegenci: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak – koordynator ds. Leczenia Chorób Rzadkich, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) dr Dorota Wesół-Kucharska – zespół badawczy Instytut „Pomnik-Centrum […]

Read More